Skåne ska säljas i Kina

När den svenska miljöministern Lena Ek (C) den 27 till 31 maj leder en stor delegation till Beijing, Shanghai och miljöstaden Wuxi, har Region Skåne som enda svenska region bjudits in att medverka. Det är resultatet av ett möte i Almedalen sommaren 2012, då Lena Ek och regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult (M) skakade hand på att Skåne skulle säljas i Kina.

Det sätt som Skåne arbetar med innovation och planering, genom ett utvecklat samarbete mellan region, kommuner, universitet/högskolor och näringsliv är unikt både i Sverige och globalt. Därför vill ministern ge Region Skåne möjlighet att berätta för kinesiska beslutsfattare och företagare om deras arbete.

Skåne ska visas upp som exempel och föregångare i arbete på tvärs mellan kompetenser och aktörer, hur helhetssyn och systemlösningar för samhällsbyggande bidrar till en hållbar utveckling, entreprenörskap och sysselsättning. En viktig del är att berätta om hur regionens miljömedvetna och engagerade medborgare medverkar i utvecklingen. Det gör Skåne till en möjlig och avancerad ”testbädd” för ny teknik, nya lösningar och utveckling tillsammans med offentlig sektor, forskning, företag och medborgare.

Trojka presenterar Skåne
Region Skåne representeras i ministerns delegation av regionfullmäktiges 1:e vice ordförande Thomas Lantz (M), näringslivschef/vd Business Region Skåne Bodil Rosvall-Jönsson och näringslivsutvecklare Björn Lagnevik. De kommer att få delta i möten med kinesiska ministrar och även att vid några tillfällen göra mer utförliga presentationer av Skåne och den skånska arbetsmodellen för beslutsfattare, företag och forskare.

– Även om det är en gigantisk skillnad på Skåne och Kina, så är miljöproblemen och dess lösningar av gemensamt intresse. Jag ser fram emot möjligheterna att visa upp Skåne och våra lösningar för höga kinesiska beslutsfattare och företagare både i Kina och i Skåne, säger Thomas Lantz.

Medverkan i resan ska också ses som ett led i genomförandet av den Kinastrategi som regionstyrelsen fastställde i december 2012. I förlängningen kan medverkan ge möjlighet för skånska företag att göra affärer med kinesiska företag, och för skånska lärosäten att utveckla sina samarbeten med kinesiska universitet. Det kan också bidra till att öka synligheten för Skåne som en bra region för kinesiska investeringar.

Fler möten på gång mellan Kina och Skåne

I september kommer en stor kinesisk delegation med företag, beslutsfattare och forskare att delta i en internationell konferens i Malmö som arrangeras av den världsomspännande organisationen ”World Alliance for Low-Carbon Cities”, där Region Skåne och Malmö stad är medarrangörer.
Då får skånska miljöteknikföretag ett tillfälle att på hemmaplan knyta kontakter med kinesiska företag och beslutsfattare.Redan i slutet av maj deltar företag och beslutsfattare från bland annat Hong Kong och Shanghai i evenemanget ”Cleantech Venture Day” i Malmö.
Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *