Skånekommuner samordnar varudistribution

Från och med den 1 oktober kör Simrishamn, Tomelilla och Ystad gemensam varudistribution via en gemensam distributionscentral.
– Vi har samlat ihop all kunskap som finns i hela Sverige inför det här, berättar projektledare Christina ”Tina” Persson.

Tanken är att med hjälp av samordningen skapa nya möjligheter för lokala och regionala matproducenter att lägga anbud på kommunernas livsmedelsupphandlingar. Detta genom att transportdelen i upphandlingen tas bort. Projektet Samordnad Varudistribution ska även minska antalet transportfordon på vägarna till kommunerna med upp till 70 procent. Dessutom räknar man med ekonomiska besparingar, ökad punktlighet och
ökad trafiksäkerhet både på vägarna och på skolgårdarna.

Fler livsmedelsleverantörer
Projektets mål är att genomföra en samordnad varudistribution för att öka antalet lokala och regionala livsmedelsleverantörer till Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner. Den 31 december 2013 ska projektet gå in i skarpt läge. Antalet inleveranser till varje enhet ska ske från färre fordon utifrån ett fast schema. Detta ska göra det enkelt för personal att ta emot varorna.
Så här kan det gå till:

• Via en e-handelslösning beställer skolor och äldreboenden i de tre kommunerna livsmedel. Ansvaret för distributionen förs över från de enskilda livsmedelsleverantörerna till en externt upphandlad transportör.

• Leverantörerna lämnar godset på en gemensam distributionscentral, DC, där varorna samlastas till ett fordon. Leveranserna sker via förutbestämda körslingor till leveransadresserna på en given tidpunkt. Detta gör att skolorna eller äldreboendena kan schemalägga personal som tar emot

”I framkant”
Projektet har två ”intressenter”, dels de ansvariga för kommunens livsmedelsförsörjning, kost, ekonomi och transporter, dels det lokala och regionala näringslivet. Kommunikationsinsatser och kompetenshöjning
ska hjälpa företagen att lättare kunna delta i anbudsgivning. Projektet har beviljats ekonomiskt stöd på drygt en miljon kronor inom Leader Ystad-Österlenregionen. Ansökan har beviljats med stöd av förordningen om stöd för landsbygdsutveckling och jordbruksverkets föreskrifter.

Länsstyrelsen i Skåne län förklarar att projektet är ”innovativt och ligger i framkant på en utveckling som är på stark frammarsch”. Man menar att det kommer att ge regionen en marknadsledande position i
logistikutvecklingen. Christina Persson tror också mycket på projektet och berättar att man tagit intryck av tidigare erfarenheter, bland annat i Borlänge kommun.
– Det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt, däremot har vi skärpt till modellen och anpassat den till våra förutsättningar, avslutar hon.

Bo Höglander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *