Skapa digital suveränitet 

Offentlig sektor i Sverige står inför stora framtida utmaningar som bland annat kräver att en digital suveränitet skapas för att minska beroende och säkra tillgång till digitala verktyg. Det menar Fredrik Svensson, Chief Business Development Officer på Redpill Linpro.

I en intervju i nr 3 av OFFENTLIGA AFFÄRER med utgivning i månadsskiftet augusti/september utvecklar han detta närmare.

Fredrik Svensson.

Fredrik har varit ute och debatterat i frågan och tycker att användandet av öppen programvara skulle ökas för att främja samarbete och öka innovationstakten inom offentlig sektor. Nya omvärldsutmaningar och ökad digitalisering är tunga argument för detta. 

Genom att använda öppen programvara och regionala molntjänster kan effektiva digitala verktyg tillgängliggöras och ökad självständighet uppnås. Idag har svenska offentliga organisationer, som Skatteverket och Kronofogden, inte möjlighet att använda globala molnleverantörer på grund av rådande lagar och regelverk. 

Redpill Linpro är ett skandinaviskt företag och Fredrik Svensson är en av grundarna och har varit i branschen sedan 1999. 

– Vi erbjuder produkter och tjänster med fokus på öppen programvara. Det innebär i korthet att källkoden till programvaran är fritt tillgänglig och kan laddas ner via Internet, berättar han för OFFENTLIGA AFFÄRER.

API & Integration

Mest känt inom offentlig sektor i Sverige är dock kanske Redpill Linpro för sitt arbete inom API & Integrationsområdet. Här har de jobbat tillsammans med bl.a. Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Lantmäteriet, Sundsvalls kommun och många fler med att implementera lösningar för att effektivisera internt och externt digitalt informationsutbyte och dela öppen data. 

Bolaget har även bistått SKR med att bygga en plattform kring väntetider i vården; Väntetider.se samt intilliggande applikationer (till exempel Patientenkät.se) för uppföljning av kvalitet i den svenska sjukvården. 

Läs hela artikeln i vår tryckta utgåva!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *