Skapa förutsättningar för nya ekonomer

 

Ekonomer måste lyfta blicken från ekonomiska nyckeltal och bokföring för att bättre hjälpa organisationen att utvecklas genom omvärldsbevakning och analys. Men då måste också ekonomen ges utrymme att uppfylla förväntningarna.

Ekonomifunktionen har två tydliga krav på sig – dels att effektivisera administrationen och dels att höja kompetensen inom strategisk analys.

Strategiska ekonomer, eller styrekonomer, behövs för att vägleda organisationer i en alltmer föränderlig omvärld. Till skillnad från traditionella ekonomer behöver de ha helhetsperspektiv och verksamheten i fokus snarare än resultatrapporter och balanskrav. De måste dessutom vara goda pedagoger för att förmedla prognoser och analyser till beslutsfattarna.

Landsting och kommuner har idag identifierat behovet av styrekonomer. En omfattande satsning på kompetensutveckling har just startat bland sex av landets landsting med bidrag från EU på närmare 10 miljoner kronor. Initiativet kom från Västra Götalandsregionen.

− Vi är mitt uppe i stora organisatoriska förändringar av ekonomifunktionen i regionen. Alla transaktionsintensiva uppgifter flyttas till en gemensam Shared Service Center och på så vis avlastar vi många av ekonomerna som är kvar ute i organisationen som får ökat utrymme att ägna sig åt mer analys, omvärldsbevakning och strategifrågor, säger Mats Friberg, ekonomidirektör i Västra Götalandsregionen.

600 ekonomer utbildas

Närmare 600 ekonomer från sex landsting kommer att få utbildning i omvärldsbevakning, mål- och resultatanalys. Vidare behöver ekonomen förstå hur lednings- och styrsystemen fungerar för att vara en samtalspartner för ledningen, någon som kan ifrågasätta antaganden och vara pådrivande för att åtgärder vidtas vid behov. Den tredje och sista biten handlar om att ha en god pedagogisk förmåga och kunna kommunicera strategier och förmedla de ekonomiska variablerna.

Managementkonsulten Ekan ansvarar för kompetenshöjningen som berör ekonomen som analytiker.

− Vi kommer att vidareutveckla ekonomernas kritiska ifrågasättande och förbättra förståelsen för analysens roll i organisationens lednings- och styrsystem. Vi kommer att arbeta med förmågan att pedagogiskt kommunicera sina iakttagelser och reflektera över sitt eget kompetensbehov. Utbildningen blir också en möjlighet att etablera ett kontaktnät med andra ekonomer, säger Knut Fahlén, kursansvarig på Ekan.

Skapa en ny roll

I Göteborgs stad står man inför en omorganisation till årsskiftet. Dagens 21 stadsdelsförvaltningar ska bli 10 och i samband med det etableras en ny funktion i ledningen hos förvaltningarna, en förvaltningscontroller.

Peter Lönn, ekonomidirektör Göteborgs Stad

− Förvaltningscontrollern kommer att arbeta med ledningsprocesserna och koncentrera sig på budget- och planeringsfrågor samt uppföljning ur ett verksamhetsperspektiv, säger Peter Lönn, ekonomidirektör i Göteborgs stad.

Arbetet med strukturerad verksamhetsuppföljning är förstås ingenting nytt i Göteborgs stad, men det innebär ett tydligare fokus.

− Vi är angelägna om att flytta fokus från nyckeltal, siffror och pengar och titta mer på helhetens måluppfyllelse.

Peter Lönn menar att den nya ekonomrollen egentligen inte är så ny men det går trögt att förändra organisationer.

− Vi kan prata om att ha verksamheten i fokus, men sedan börjar man ändå med att räkna pengarna. Det räcker inte att kompetensutveckla ekonomer, vi måste börja i andra änden.

Han får medhåll från Mats Friberg.

− Alla chefer i organisationen måste ta ansvar för att släppa in ekonomerna i ledningsarbetet. Vi ekonomidirektörer kommer att hjälpas åt att kommunicera det här. Vi hoppas stort på det här och kommer att arbeta hårt för att driva igenom förändringen i organisationen, säger Mats Friberg, ekonomidirektör i Västra Götalandsregionen.

Vad ska det heta?

Det råder stor oenighet om vilken titel man bör använda för de nya ekonomerna. Professor Nils-Göran Olve får anses vara en storhet på området och han förespråkar styrekonom framför controller.

− Många skiljer i dag på redovisningsekonomer och controllers som två olika jobb. Det kan förvirra, både för att en amerikansk controller kan vara ganska mycket redovisningsekonom och för att ordet på svenska associerar till kontrollör eller kontrollant – just det en god controller inte bör vara, skriver Nils-Göran Olve i en gästkrönika i tidningen CFO World

“Från snack till verkstad”

– Samtliga chefer måste vara införstådda med styrekonomens nya roll.

– Arbetsuppgifterna ska vara tydligt preciserade.

– I mindre organisationer kan en och samma person ha ansvar för både de traditionella ekonomuppgifter och för styrning, men då är det extra viktigt att tydligt precisera arbetsuppgifterna.

– Även IT-stödet ska vara anpassat efter styrekonomens arbetsuppgifter.

– Rekrytera en styrekonom med rätt kravprofil alternativt erbjud kompetensutveckling.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *