Skapa guld av data – med AI

Artificiell Intelligens (AI), digitala verktyg och tjänster är idag en förutsättning för utvecklingen av våra smarta städer. Med tillämpad AI och digitalisering kan vi samla in data som underlättar invånarnas vardag, samtidigt som det möjliggör utvecklingen av samhällsfunktioner ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv. Det framhåller Jan Terje Kleiven, Business Development Manager, Kingston EMEA, i denna krönika.

Regeringens mål är att Sverige ska bli ledande i världen på att tillämpa och använda AI. Den nationella strategin säger att detta ska bli en verklighet genom utbildningsinitiativ och forskning. Men kan vi egentligen nå dit?

Idag är USA det ledande landet när det kommer till investeringar inom AI, sett till forskning, utveckling och tillämpning. Samtidigt är Kinas ambitioner större än någonsin. Nyligen rapporterade The Wall Street Journal om Kinas femårsplan med storartade satsningar inom flera tekniska områden, däribland AI. Trots Sveriges målsättning, så menar många forskare på området att Sverige och Europa har en lång väg kvar i kampen om ledarrollen i AI.

Data samlas in varje sekund
I dagens värld samlas data in varje sekund för olika syften, vilket innebär att AI:s roll blir allt viktigare. AI är en del av vår vardag på flera sätt, som när vi genom ansiktsigenkänning låser upp mobilen eller när vi pratar med rösttjänsten Siri på Iphonen.

Tack vare AI kan Spotify samla in data som möjliggör personliga musiktips och vi kan utveckla individanpassad medicin. Detta är bara några få exempel där AI hjälper oss att nå insikter genom insamlade data. När AI dessutom kombineras med vår mänskliga touch, som kreativt tänkande och empati, skapas en enorm potential att åstadkomma nya möjligheter i samhället.

Vilka utvecklingar kan Sverige dra nytta av här och nu?

  • Pandemin har påvisat att digitalisering är nödvändigt för att upprätthålla flera delar av samhället, inom alltifrån vården, till betalningar och distansarbete. Även om digitala samhällen medför risker och sårbarhet, så har pandemin lärt oss hur digitalisering kan underlätta och skapa mer hållbara alternativ. De digitala utvecklingar som skett under pandemin kan därför fungera som en katalysator för AI-forskning framåt, inom alla möjliga samhällssektorer.
  • Enligt SCB:s rapport Artificiell intelligens i Sverige är bristen på kompetens ett stort hinder för AI-utveckling i Sverige. Det finns alltså ett behov för AI-satsningar att framåt fokusera ännu mer på kunskapsdelande och samverkan mellan flera olika aktörer. Genom kunskapsutbyte mellan forskning och näringslivet kan vi få en bättre förståelse för AI, vad det kan användas till och hur. Det skapar också bättre förutsättningar för att utbilda och kommunicera till allmänheten om vad AI faktiskt innebär.
  • SCB visar även att cirka 700 svenska företag har genomfört egen forskning och utveckling inom AI under 2019. Stora företag både använder och forskar mest inom AI, medan mindre företag lägger en större del av sina IT-kostnader på AI. Rapporten gör tydligt att det finns ett vidsträckt intresse för att hänga med i AI-utvecklingen i Sverige, vilket är väldigt positivt. Fler kartläggningar av den här typen behövs för att AI-utvecklingen i Sverige ska röra sig framåt.
  • Vi på Kingston Technology ser att verksamheter som vill skilja sig från konkurrenterna först måste förstå hur de ska hantera och lagra sina data korrekt, och därifrån hur AI används för att generera kunskap om kunder, konkurrenter, leverantörer och marknadsbeteende. För att bejaka AI-utvecklingen inom svenska företag krävs en framtidssäkrad infrastruktur. Där är allt från avancerade centralprocessorer (CPU:er) och grafikprocessorer (GPU:er), till nästa generations minnes- och lagringsprodukter avgörande för att AI ska uppnå sin verkliga potential. På så sätt kan företag anpassa sig snabbare, få insikter som driver innovation och uppnå konkurrensfördelar.

Avgörande för framgång
Ser vi framåt kan det verka som en nästan omöjlig uppgift att förutspå framtiden efter 2020 års händelser. När det gäller teknik har pandemin påskyndat planer och initiativ, något som kommer vara till förmån när det kommer till utveckling och användning av AI i framtiden. Vi kan vänta oss att det kommande årtiondet kommer att präglas av data. Företags och organisationers framgång kommer alltså till stor del avgöras av hur de anammar teknologi som AI för att samla in, använda och kapitalisera på data. Vi har en lång väg kvar, men visst finns det krafttag att ta till redan nu.

Jan Terje Kleiven, Business Development Manager, Kingston EMEA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *