Skärp kontrollen av ordningsvakter

Kontrollen av ordningsvakter måste skärpas – inte luckras upp! Det hävdar Säkerhetsföretagens ordförande Joachim Källsholm och Transports ordförande Tommy Wreeth.
Vi vill fortsatt att Säpokontroll ska vara gällande, av samtliga ordningsvakter, uppger Tommy Wreeth till OFFENTLIGA AFFÄRER.

Utredningsförslaget om att slopa Säpos kontroller av ordningsvakter kan leda till att nazister släpps igenom, menar de.

Det är i regeringens 34-punktsprogram med förslag på åtgärder mot gängkriminaliteten som det kritiserade förslaget finns. Ordningsvaktsutredningen har bland annat haft i uppdrag att göra en översyn av regelverket för ordningsvakter och undersöka om ordningsvakter kan användas på ett bättre sätt för att tillgodose samhällets behov av trygghet och ordning på allmän plats. 

Slopad registerkontroll
Utredningen föreslår att kravet på registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen vid prövning av anställda i bevakningsföretag ska tas bort. Länsstyrelsen ska i stället ges möjlighet att inför godkännandeprövningen begära ett yttrande hos Polismyndigheten rörande

sökanden.

På debattplats i DN skriver de båda – som företräder såväl arbetsgivarsidan som facket – att man motsätter sig utredningsförslaget i sin helhet:

Med spegelvänd logik föreslår i stället utredaren att kontrollen av ordningsvakter och anställda i bevakningsföretag ska försämras genom att den prövning som Säkerhetspolisen (Säpo) gör av medborgerlig pålitlighet ska tas bort. Utredningen vill stryka ett i dess tycke ålderdomligt juridiskt begrepp – ”medborgerlig pålitlighet” – som styr våra säkerhetskontroller enligt bevakningslagen och ersätta det med att låta kontrollerna enbart styras av säkerhetsskyddslagen och fördjupad kontroll hos polisen. Men detta får konsekvensen att alla medarbetare inte längre kommer att Säpo-kontrolleras.

Arbetsmarknadens parter i bevakningsbranschen föreslår att regering och riksdag stoppar förslaget till försämring av lagen om bevakningsföretag. De menar att Säkerhetspolisen även i fortsättningen ska kontrollera ordningsvakter och anställda i bevakningsföretag.

OFFENTLIGA AFFÄRER mejlade frågor till Transport riktade till förbundsordföranden.

Både fack och arbetsgivare vill behålla Säpo-kontroller av viss bevakningspersonal. Bygger er ståndpunkt på att ni sett exempel på att nazister sökt sig till branschen eller är det en allmän farhåga (i DN skriver ni att slopade Säpo-kontroller av ordningsvakter kan leda till att nazister släpps igenom)?

– Förslaget som finns på bordet enligt den nya ordningsvaktsutredningen är att Säpo inte längre ska kontrollera alla ordningsvakter och de individer som söker sig till yrket. Ett krav som är nu gäller. Vi vill fortsatt att Säpokontroll ska vara gällande, av samtliga ordningsvakter. Det ska vara mycket kontroll på personer som jobbar i branschen. Vår ståndpunkt bygger inte på antaganden eller en allmän farhåga, utan på saker som vi vet. Varje år hindrar Säkerhetspolisen cirka 35 personer från att godkännas för anställning i bevakningsföretag, det handlar i grunden om att hålla extremister borta från branschen. 

Ser ni någon risk för att gränsen mellan polisiärt arbete och ordningsvakters befogenheter suddas ut när statsmakterna vill utöka medarbetarnas befogenheter?

– Nej, inte en chans. De utökade befogenheterna som ordningsvaktsutredningen föreslår bygger på att polisen fortsatt fattar beslut om befogenheter i varje enskilt fall. Bevakningspersonal kommer aldrig att ersätta polisen. Gränserna mellan polisiärt arbete och ordningsvakters befogenheter kommer fortsatt att vara tydliga. 

Vill du lägga till något, utöver svaren på frågorna ovan, kring frågeställningen?

– Vi ser fram emot att ordningsvaktutredningen blir verklighet och att den 40 år gamla lagstiftningen äntligen uppdateras samt att utredningen går fram med förslaget om en förlängd utbildning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *