Skarp kritik mot ”LOU-försäkring”

Både Konkurrensverket och näringslivet är kritiska till att det offentliga kan försäkra sig mot ”upphandlingsböter”. Ett antal kommuner har tecknat en sådan försäkring. 
– Det är principiellt anmärkningsvärt med försäkringslösningar som skyddar upphandlande organisationer mot att behöva betala sanktionsavgifter om de bryter mot upphandlingsreglerna, säger Ulrica Dyrke, Almega, till OFFENTLIGA AFFÄRER.

I stället för böter i miljonklassen stannar kostnaden nu vid självrisken till försäkringsbolaget: 150.000 kronor, för kommuner som döms till upphandlingsskadeavgift. Men årspremien kan bli betydligt högre.

Eskilstuna erlägger en årspremie på 547.376 kronor för sin LOU-försäkring, Falkenberg 303.998 kronor, Boden 237.000 kr, Karlshamn 195.563 kr och Tierp 176.237 kr. Detta är några exempel på årspremier, enligt Upphandling24. 

OFFENTLIGA AFFÄRER har kontaktat Eskilstuna kommun för att få veta mer kring hur man tänkt och vilken instans i kommunen som fattat beslutet. På sin hemsida skriver Eskilstuna kommun: ”Offentlig upphandling styrs av ett antal olika lagar som reglerar på vilket sätt det offentliga ska göra sina upphandlingar.” Det högstämda yttrandet tycks dock inte hindra Sörmlandskommunen från att försäkra sig mot LOU-brott och ”upphandlingsböter”.

Den så kallade LOU-försäkringen ogillas skarpt av Konkurrensverket.  ”Fel och förkastligt”, tycker Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten om försäkringslösningen, när han intervjuas av Upphandling24. Hans uppmaning till kommunerna är att i stället tänka efter och göra rätt. 

Rikard Jermsten, gd, Konkurrensverket.

Näringslivsorganisationer rasar

Den 22 juni går tre tunga organisationer till storms mot möjligheten att teckna LOU-försäkring; Svenskt Näringsliv, Almega och Företagarna.

”Att det hos samtliga aktörer finns en respekt för upphandlingssystemet är av största vikt. Därför är det en högst oroväckande trend är att upphandlande myndigheter tecknar försäkringar som skyddar dem mot sanktionsavgifter om de bryter mot upphandlingsreglerna” framhåller Ulrica Dyrke, Almega, Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, och Magnus Johansson, Företagarna. 

Magnus Johansson, Företagarna.

”Allvarliga problem”

I en gemensam debattartikel i Dagens Samhälle hävdar de att problemen är allvarliga. Konkurrensverket, som är ansvarig tillsynsmyndighet, processar årligen omkring 40 ärenden om upphandlingsskadeavgift. Inte sällan handlar det om misstankar om korruption och svågerpolitik. 

OFFENTLIGA AFFÄRER fick via e-post svar på frågor från Ulrica Dyrke, jurist och upphandlingsexpert på Almega.

Hur allvarligt är problemet med s k LOU-försäkring, enligt Almega?

– Det är principiellt anmärkningsvärt med försäkringslösningar som skyddar upphandlande organisationer mot att behöva betala sanktionsavgifter om de bryter mot upphandlingsreglerna. Detta riskerar att urholka respekten för att efterleva LOU, vilket vore ett stort problem. Vi behöver värna sunda inköpsförfaranden och se till att Sverige efterlever EU:s krav på effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner mot otillåtna direktupphandlingar.

Har ni fått signaler från era medlemmar om detta eller hur kom ni fram till att frågan behöver lyftas offentligt?

– Det verkar ännu inte vara en så utbredd företeelse bland upphandlande organisationer att teckna denna typ av försäkringar, men några har börjat och andra kan komma efter. Vi kan också konstatera att Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten har uttryckt oro över utvecklingen. Av dessa skäl är det viktigt att lyfta frågan nu.

Något i övrigt som du vill tillägga?

– Finansdepartementet har sänt ut en promemoria med förslag på skärpta regler för att effektivisera upphandlingstillsynen på remiss. Promemorian innehåller bland annat förslag på att höja taket för upphandlingsskadeavgift. En sådan reform skulle dock riskera att bli ett kraftfullt slag i luften med denna typ av försäkringslösningar.

Så långt intervjun med Ulrica Dyrke. 

Boden: 7 miljoner kr

Som exempel tar de tre debattörerna Bodens kommun som av Förvaltningsrätten i Luleå ådömdes en upphandlingsskadeavgift om sju miljoner kronor. Bakgrunden var kommunens affär med Samhällsbyggnadsbolaget, SBB. Denna bedömdes utgöra otillåten direktupphandling. Men i stället för sju miljoner kronor behöver kommunen bara betala 150.000 kronor, försäkringen täcker resten.  

”Detta är en utveckling som hämmar respekten för regelverket och som måste upphöra”, menar debattörerna. 

Sveriges EU-åtagande

Dyrke, Hausel Heldahl och Johansson hänvisar slutligen till EU:s rättsmedelsdirektiv avseende offentlig upphandling. I dessa framgår att sanktioner mot otillåten direktupphandling ska vara ”effektiva, proportionella och avskräckande”. 

”Tillhandahållande av försäkringar som skyddar mot upphandlingsskadeavgift urholkar därmed möjligheterna för Sverige att uppfylla de åtaganden vi har enligt EU:s rättsmedelsdirektiv”, slår de tre debattörerna fast.

Källor: Ulrica Dyrke, Upphandling24, Dagens Samhälle, Eskilstuna kommun. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *