Skarpa inlägg på podiet

Daniel Suhonen (S), tankesmedjan Katalys, medverkade tillsammans med bl.a. vänsterpartiets Ali Esbati på ett panelsamtal med rubriken Konkurrensutsättning av välfärdstjänster – med vinst för vem?
Moderator var statsvetarprofessorn Stig-Björn Ljunggren. Tisdagen blev späckad med offentlig upphandling och närliggande frågor i fokus. Det står helt klart att regeringen med stöd av Vänsterpartiet arbetar vidare på hur man ska kunna stoppa vinstgivande företag i välfärdssektorn, samt slopa den obligatoriska LOV (lagen om valfrihetssystem) i primärvården.
– Nu avvecklar vi tvångs-LOV var signalen från Daniel Suhonen (S).
Ett tidigare seminarium under dagen handlade om en annan politisk strid – med juridiska implikationer för upphandlingsvärlden. Advokatfirman Lindahl samlade en namnkunnig panel och greppade under Helena Rosén Anderssons ledning tag i frågan. En sammanfattande rapport från detta seminarium kommer att publiceras senare här på webbplatsen.
Även panelsamtalet med rubriken Krocken mellan regelverk och verklighet kommer att belysas i en fördjupande text från Lindahls här på webbplatsen. Med Eva-Maj Mühlenbock, Lindahl, som moderator penetrerade deltagarna de frågeställningar där de tycker att krocken mellan regelverk och verklighet blir mest uppenbar.
Veronica Karlsson från facket Vision hade en önskan om att upphandlande enheter/myndigheter bättre skulle förstå behovet av uppföljning av kontrakten. Detta är något som de offentliga inköparna önskar genomföra, men alltför ofta saknas resurserna.
Henrik Karlsson, ordförande i SOI, kastade in en brandfackla: de offentliga inköparna kanske inte ska försöka undvika alla de krockar som de möter i sin vardag. Inköparna ställs inför politiska krav, krav från verksamheterna, från leverantörerna.
– Det är inte skoj att vara i kläm men om alternativet är att ingen vill någonting så är jag hellre i kläm, menade Henrik Karlsson.
Även Catharina Piper, Lindahl, var inne på att krocken mellan regler och verklighet utgör dynamiken i arbetet för de som på olika sätt jobbar med offentlig upphandling. Rangordning av ramavtal och sociala hänsyn är de två ”värsta” krock-bovarna.
Kollegan från SOI och tillika inköpschef i Region Skåne, Louise Strand, ser krockarna och vill se en tydligt förenkling av regelverket. Hon tycker att inköparna ska få större makt.
Ulrica Dyrke, Företagarna, pekade på missmatchen mellan kravställande och verklighet. Detta blir en extra utmaning med de nya upphandlingsreglerna med större tonvikt på socialt hänsynstagande, m.m.
På tisdagskvällen bjöd Offentliga Affärer på mingel vid Hamnplan 5 där samvaron fortsatte under mer otvungna former, precis som på en lång rad andra mingel och tillställningar runt om i Visby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *