”Skarpa åtgärder innebär risker”

De skarpa åtgärder som vidtagits i Sverige innebär risker, menar Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift. OFFENTLIGA AFFÄRER har intervjuat honom,

– Å ena sidan behöver vi vidta kraftfulla åtgärder för att säkra den fysiska hälsan. Både institutioner och individer ska ta ansvar. Å andra sidan måste vi vara uppmärksamma på hur dessa åtgärder påverkar den psykiska, sociala och existentiella hälsan, framhåller han i en opinionstext i tidningen Barometern.

Biskopen framhåller att utgångspunkten naturligtvis är ”att beslut, råd och rekommendationer ska följas, om det ska inget tvivel råda. Men folkhälsan har många dimensioner. WHO talar om fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Utmaningen är att hålla två tankar i huvudet samtidigt.”

”Orken börjar ta slut”
– Vi är många som är trötta och oroliga nu. Novembermörkret är tungt. Jag har stor respekt för alla som känner att orken börjar ta slut. Samtidigt behöver vi alla göra vad vi kan för våra medmänniskor. Skydda den fysiska hälsan, men också verka för en god psykisk, social och existentiell folkhälsa. Här tror jag att Svenska kyrkan har en viktig roll. För många är kyrkan en plats som symboliserar trygghet och stabilitet. I en orolig tid behövs det mer än någonsin.

Modéus pekar på tre konkreta områden där kyrkan bidrar till en god utveckling av folkhälsan under pandemin: de öppna kyrkorna, möjligheten att samtala med en präst, bönen med sitt universella språk.

Han avslutar:
– Självklart ska vi följa beslut, råd och rekommendationer för att minimera Coronautbrottets följder. Men dessa behöver vara väl anpassade så att pandemin inte riskerar att följas av en kraftigt försämrad psykisk, social och existentiell folkhälsa. I Svenska kyrkan fortsätter vi att ta ansvar. Ljuset i fyren är fortfarande tänt.

Vilken respons har biskopen fått efter artikeln?

– Många glada tillrop! Kyrkans röst i samhällsdebatten är viktig. Corona har påverkat människors liv – socialt, fysiskt och psykiskt. Men också begränsat tillgängligheten till exempelvis gudstjänster och samtalsgrupper. Den existentiella hälsan får inte glömmas bort.

Anser biskopen att restriktionerna är för drastiska och drivs för långt, till exempel rekommendationen om att max åtta personer får samlas vid offentliga sammankomster, vilket ju rimmar illa med mötesfriheten, stipulerad i grundlagen.

– Jag är som alla andra mån om att smittspridningen begränsas. Just nu måste alla –organisationer och individer – kämpa tillsammans för att färre ska fara illa eller dö. Det är viktigast just nu. Och kyrkan delar det ansvaret. Sen längtar vi självklart efter att få mötas, efter att få samlas många på samma plats. Och det kommer! Vi måste bara ha tålamod och vänta, för allas skull.

Något övrigt?
– Svenska kyrkan bidrar till samhällsnytta på många sätt: för unga som behöver trygga vuxna, för sjuka som behöver sammanhang utan krav på prestation, för ensamma som behöver en röst i natten, för dig som söker svar på livets riktigt viktiga frågor. I dessa tider blir vår skörhet synlig, som samhälle och som människor. Då hjälper traditioner, gemenskap, sång, riter och ord som både tröstar och ger hopp om andra tider, andra dagar.

God advent, när den kommer!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *