Skatt från privatpersoner ökade med 8 miljarder

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer ökade med 49,5 miljarder kronor år 2011. Det är en ökning med 3,0 procent till totalt 1 707 miljarder kronor enligt 2012 år taxering, rapporterar SCB.

Pressmeddelande

Debiteringen av skatter och avgifter ökade totalt sett samtidigt med närmare 8 miljarder kronor eller 1,4 procent till 562 miljarder kronor. Ökningen förklaras bland annat av en ökning av den kommunala inkomstskatten. Skattereduktionen för underskott av kapital, verkade däremot åt motsatt håll efter en ökning med närmare 7 miljarder kronor till cirka 24 miljarder kronor.

Fyra miljarder mindre från juridiska personer
Den beskattningsbara inkomsten för juridiska personer minskade under samma period med cirka 18 miljarder kronor eller 4,2 procent till 416 miljarder kronor. I statlig inkomstskatt debiterades totalt 103 miljarder kronor efter en minskning med fyra miljarder kronor eller 3,6 procent. De juridiska personerna debiterades vidare 12 miljarder kronor i statlig fastighetsskatt och 3 miljarder kronor i kommunal fastighetsavgift.
Definitioner och förklaringar

Med fysiska personer avses här privatpersoner och dödsbon. I ”Övriga skatter och avgifter” för fysiska personer ingår företagares egenavgifter, avkastningsskatt, särskilda löneskatter, allmän löneavgift m.m.

Som juridiska personer räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar o.d. Huvuddelen av de juridiska personernas inkomster kommer från bolagen. I uppgifterna ingår även skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.

Källa: Statistiska centralbyrån

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *