Skattebetalarna granskar offentlig upphandling

Rätt skött offentlig upphandling har en stark potential för att spara stora pengar åt stat, kommun och landsting och ytterst åt skattebetalarna. Det hävdar Skattebetalarnas Förening i sin tidning Sunt Förnuft (nr 1, mars 2014).

Tidningen ska i en serie artiklar penetrera området och försöka bena ut aktörer, regler, goda exempel och kanske en och annan skandal, heter det också.

I de inledande artiklarna speglar man bland annat upphandling som ett sätt att hushålla väl med skattemedel och pekar på att reglerna fungerar som ett värn mot korruption. Ett konkret fall av korruption och brott mot upphandlingsreglerna refereras. Det handlar om Sveriges största korruptionshärva där en kriminalvårdschef enligt åklagaren ska ha tagit emot minst 30 miljoner kronor i mutor. Åtal är väckt.

– Reglerna minskar utrymmet för godtycke, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar. Den kanske viktigaste åtgärden för att öka informationen kring offentlig upphandling och dess betydelse är enligt generaldirektören att ge upphandlingarna den status de förtjänar så att de får en strategisk placering i organisationen.

0 thoughts on “Skattebetalarna granskar offentlig upphandling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *