Mer pengar in än förväntat

Kommunernas och landstingens skatteintäkter blir större än förväntat. Mats Kinnwall, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, kommenterar prognosen.

Pressmeddelande

Förklaringen är den goda tillväxten och den ökade sysselsättningen. Den nya skatteprognosen innebär att kommunernas och landstingens skatteintäkter 2011 och 2012 beräknas bli 5 miljarder större än vad SKL räknade med i december. Men av de pengarna går drygt 1 miljard 2011 och nästan 3 miljarder 2012 åt på grund av högre priser och löner.
 
– Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekordartad 2010 och återhämtningen på arbetsmarknaden innebär att sysselsättningen ökar mer än vad vi tidigare trott under 2011. Kommande år blir ökningen inte lika stor men det kompenseras till viss del av att lönerna förväntas öka i snabbare takt, vilket också bidrar positivt till skatteunderlaget, säger Mats Kinnwall, chefsekonom för Sveriges Kommuner och Landsting.

Förklaringarna till den förbättrade prognosen är flera. En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt i år.

Till följd av detta beräknas sysselsättningen öka vilket bidrar positivt till skatteunderlaget. BNP beräknas under 2011 öka med 4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (mätt i antal arbetade timmar) förväntas stiga med 1,8 procent. Även under 2012 beräknas BNP öka mer än 3 procent.

– Trots förbättringarna finns det långsiktiga problemet kring välfärdens finansiering kvar. För att kunna möta de ökade förväntningarna på den offentliga sektorn, med stora barnkullar och många äldre, måste kommuner och landsting fortsätta effektivisera sin verksamhet, säger Mats Kinnwall.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *