Skattemedel att spara på elavtal

– Flertalet av de avtal som tecknas inom el är i princip helt okontrollerade under hela avtalsperioden. Det hävdar Magnus Kjellin, Ensotech, ett bolag som är specialiserat på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning.

Offentlig sektor som kommuner, landsting och statliga myndigheter förbrukar el (inklusive nätavgifter) för uppskattningsvis tio miljarder kronor varje år. Dålig eller helt obefintlig uppföljning leder till att mellan 0,1-0,5 miljarder kronor per år går rakt ner i fel plånbok, i det här fallet till de största elbolagen, påpekar Ensotechs vd.

Magnus Kjellin är vd och grundare av Ensotech (Energy Sourcing Technology Sweden AB) med över 20 års erfarenhet av den avreglerade elhandeln. På sin resa har han arbetat med bolag som AstraZeneca, Scania, LM Ericsson och Telge Energi.

Ledning och ekonomiansvar
– Ska man adressera ansvaret till någon så är det till ledning och ekonomiansvariga i respektive myndighet eller kommun. Men samtidigt har det inte funnit någon enkel lösning på problemet tidigare. Det vi kan göra nu med hjälp av tekniken ger helt nya insikter, säger Magnus Kjellin.

Magnus Kjellin i Almedalen, Visby.

Det finns många tillfällen där priset eller förbrukningen kan bli fel.  Här är några exempel på felaktiga händelser som förekommit vid granskning:

  • Felaktig valutakurs vid prissäkring av el i svenska kronor
  • Solceller som inte är registrerade i system för elcertifikat
  • Missade ursprungsgarantier
  • Felaktigt pris på el, certifikat och ursprungsgarantier utifrån datum och tid då prissäkring genomförs
  • Att man betalar för elanläggningar som man sedan länge har lämnat

Orättvisa i upphandling
OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i kontakt med Magnus Kjellin och bland annat ställt frågan om hur han fick idén till konceptet att hjälpa offentlig sektor (och företag) att granska sin elräkning, m.m.

– Grunden till idén är upptäckten av en stor orättvisa i upphandling och tilldelning av elavtal. Upptäckten gjordes för många år sedan när vi i detalj började följa upp och kontrollera kostnaden för elinköp hos några kunder, berättar Magnus Kjellin.

Orättvisan leder till höjda kostnader och sänkt kvalitet i leveranser för offentlig sektor samt att många elleverantörer väljer att avstå från att lämna anbud vilket i sin tur försämrar konkurrensen.

Följa LOU/LUF räcker inte
– Vi började sakta inse att problemet delvis skapades av en alldeles för stor tillit till att om man bara man följer LOU/LUF strikt, med utvecklade och avancerade utvärderingsmodeller, så har man säkrat den totala elkostnaden och ett bra elinköpsavtal.

Magnus Kjellin betonar att det inte är något problem att följa LOU/LUF vid elupphandlingar. – Men om man gör det utan att lägga ett stort fokus på stringenta bestämmelser kring styrning, kontroll och uppföljning av avtalet under avtalsperioden så skapas en orättvis affär, trots att man följer LOU/LUF, framhåller han.

Hela intervjun kommer att publiceras i nr 1 / 2021 av OFFENTLIGA AFFÄRER .

Om Ensotech
Energy Sourcing Technology Sweden AB är ett privatägt bolag som är specialiserat på systemstöd för upphandling, styrning och uppföljning. Man jobbar mot industri och offentlig sektor där elinköp är en stor del av affären. Grundare och vd är Magnus Kjellin med en bakgrund som vice VD för Telge Energis elinköpsbolag samt många år som egen konsult åt offentlig verksamhet och industri i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *