SKI anställer avtalscontroller

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) lovar bli bättre på avtalsuppföljning och utvärdering. Nu söker man en avtalscontroller som på heltid ska ägna sig åt att granska och följa upp ramavtalen.
Efter händelserna med felfaktureringar av leverantören ABA skol som OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterat om har den stora ramavtalsaktören bestämt sig för att strama upp uppföljningen.
– Jag blir glad när jag ser att återbetalningarna kommit igång, säger Olof Molander, affärsområdeschef ramavtal på SKI. Han syftar på att 28 drabbade kommuner hittills kunnat återkräva skattemedel med hjälp av företaget Inyett, vilket OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterade på vår webb den 15 mars och i Nyhetsbrev den 16 mars.
Olof Molander påpekar att det även finns andra aktörer som erbjuder den sorts tjänster som Inyett bistår med.
Överenskommelse
I december 2016 gjorde SKI upp med leverantören om att återbetalning skulle ske av felaktigt fakturerade affärer. Allt berodde på att ABA Skol missat att justera sin prislista enligt gällande ramavtal.
– Det visade sig att det är administrativt svårt att ta fram alla felaktiga fakturor. Den administrativa kostnaden som uppstår kommer att delas mellan oss och leverantören, säger Olof Molander. Alla kunder ska hållas skadeslösa, oavsett om man gör det själv eller anlitar en konsult.
Samtidigt berättar han att ett oganisations- och ett förbättringsarbete pågår inom SKI där avtalsuppföljning ska få större utrymme. Som ett led i det arbetet söker man nu aktivt en avtalscontroller.

Arbetsuppgifter
Vad en avtalscontroller förväntas utföra för arbetsuppgifter uttrycks bl.a. på följande vis: ”Som avtalscontroller arbetar du aktivt tillsammans med kategori- och avtalsansvariga med avtalsuppföljning leverantörsstyrning och kvalitetsuppföljning. Du planerar och koordinerar avtalsuppföljningar, driver åtgärdshantering, dokumenterar och redovisar resultat samt presenterar åtgärdsförslag. Detta arbete sker i nära samarbete med Hållbarhetsavdelning.”
Bilden: Olof Molander, affärsområdeschef ramavtal på SKL Kommentus Inköpscentral.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.