SKL Kommentus drar i handbromsen

SKL Kommentus Inköpscentral avbryter pågående och planerade upphandlingar i väntan på dom i överprövningsärendet där Konkurrensverket lämnat in ett yttrande att det inte är tillåtet att i en lista ange vilka som kan komma att avropa från ett ramavtal utan att dessa i förväg aktivt anmält sig till ramavtalet.

– I och med att tillsynsmyndigheten Konkurrensverket i ett yttrande anser att intresseanmälningar måste lämnas innan en upphandling annonseras i eget namn, kommer vi inte att annonsera nya upphandlingar innan Förvaltningsrätten kommit med sin dom, säger Thomas Idermark, VD SKL Kommentus Inköpscentral i ett pressmeddelande.

– Konsekvensen av detta blir att både pågående annonseringar och upphandlingar föremål för utvärdering, avbryts. Åtgärder har redan satts in för att ta in förstärkta intresseanmälningar och innan det är gjort vore det fel att teckna nya avtal eller annonsera. Konkurrensverket yttrande har, oavsett slutlig dom i frågan, skapat en osäkerhet hos både leverantörer och kommuner, landsting och regioner. Man har därigenom skadat grundförutsättningarna för bra avtal. Avsikten är att så snart de förstärkta intresseanmälningarna är tillräckligt många annonsera upphandlingarna, avslutar Thomas Idermark.

Källa: SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer:

Otillåtet avrop från ramavtal?

Delade meningar om inköpscentraler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *