SKL Kommentus öppnar kontor i Malmö

Kommunförbundet i Skåne och SKL Kommentus Inköpscentral startar tillsammans regional upphandlingsverksamhet.

Pressmeddelande

Kommunförbundet Skåne och SKL Kommentus Inköpscentral har beslutat sig för att tillsammans starta en regional upphandlingsverksamhet. I praktiken innebär detta att regionala upphandlingar för de skånska kommunerna som tidigare hanterats av Kommunförbundet övergår till den nya verksamheten.

SKL Kommentus Inköpscentral startar därmed ett regionalt kontor i Malmö med uppgift att sköta dessa upphandlingar. Till detta kommer förbättrade möjligheter att serva de skånska kommunerna med de ordinarie samordnade upphandlingar som SKL Kommentus gör. Avsikten är också att på sikt lokalisera verksamhet för SKL Kommentus dotterföretag  AffärsConcept till Malmö.

För tillfället förvaltar Kommunförbundet cirka 15 regionala upphandlingar som i all väsentlighet övergår. SKL Kommentus har för avsikt att tillsammans med de skånska kommunerna inventera vilka ytterligare områden som kan vara aktuella att upphandla tillsammans på regional nivå.

Verksamheten kommer att vägledas av en regional Styrgrupp med representanter för Kommunförbundet och de skånska kommunerna. Det befintliga upphandlarnätverket inom Kommunförbundet kommer också att spela en viktig roll för att verksamheten ska bli så stödjande som möjligt för kommunerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *