SKL omorganiserar e-arbetet

Sveriges kommuner och landsting, SKL, startar ett nytt programkontor Cesam, för att påskynda utvecklingen av digitala välfärdstjänster.

Inom vård, omsorg och socialtjänst finns sedan några år ett nationellt utvecklingsarbete för e-hälsa, Cehis. SKL:s medlemmar har efterlyst att förbundet tar initiativ till liknande samverkan även för andra verksamhetsområden, därför bildas programkontoret Cesam, center för e-samhället, som ska driva kommunernas och landstingens e-förvaltningsarbete.

– CeSam hjälper oss att samverka mot smartare arbetssätt och bättre digitala välfärdstjänster. Det är så mycket bättre än att 310 kommuner, landsting och regioner agerar på helt egen hand, säger Håkan Sörman, vd på Sveriges Kommuner och Landsting.

CeSam ska tillsammans med medlemmarna och i samverkan med stat, näringsliv och organisationer identifiera gemensamma behov av IT-stöd och e-tjänster, ta fram generiska processbeskrivningar och specifikationer samt ge uppdrag till SKL Kommentus Inköpscentral att genomföra upphandlingar som sedan kan avropas av medlemmarna.

Dessutom ska CeSam arbeta med att skapa grundläggande förutsättningar för utvecklingen genom lagstiftning, informationsstruktur, infrastruktur och informationssäkerhet.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *