Välkomnar höjd gräns för direkt­upphandling

Flera av utredningens förslag är frågor som SKL länge har drivit och nu fått gehör för, skriver Sveriges Kommuner och Landsting. Inte minst tillfredsställande är de förändringar som föreslås när det gäller direktupphandling.

– Det är över lag en mycket bra utredning med goda förslag. Utredningen vill underlätta möjligheten att ställa miljökrav kring upphandling, vilket vi givetvis är positiva till. Att miljötänkande ska vara en vital del av många upphandlingar tycker vi är självklart. Likaledes är vi positiva till förslagen om sociala upphandlingskrav som utredningen lämnar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Förslagen om direktupphandling är speciellt viktiga. Att mer än fördubbla gränsen för direktupphandling kommer att betyda mycket för kommuner och landsting och är något vi länge har krävt. Den föreslagna övre gränsen på cirka 600 000 kr lägger oss på samma nivå som Norge och Danmark. Nu kan våra medlemmar i stället lägga krut på de stora upphandlingarna där man både kan göra verkliga besparingar och nå bättre kvalitet i det man upphandlar, säger Anders Knape.

Utredningen föreslår också möjligheten till direktupphandling under pågående överprövning av andra upphandlingar. SKL har tidigare lyft fram exempel som visar hur fel det kan bli, till exempel Stenungsund som inte fick erbjuda kommunens skolungdomar skolskjuts medan en upphandling gjordes om. Sådana absurda situationer ska nu kunna undvikas när de gäller tjänster som kommuner är skyldiga att tillhandahålla.

– Förslaget att reducera antalet förvaltningsrätter från nuvarande tolv stycken till tre, samt endast en kammarrätt för upphandlingsmål är också mycket bra även om vi hade önskat en särskild upphandlingsdomstol. Men nu får ändå förvaltningsrätterna behandla fler ärenden, därigenom blir de mer specialiserade och kan höja kompetensen. På så vis kommer processer att kunna bli snabbare och vi får färre tveksamma beslut, vilket är en vinst för alla, säger Anders Knape.

SKL tycker också att det är bra att utredningen tagit fasta på förslagen till krav om innovationsvänlig upphandling. Utredningen föreslår dock att AB Svenska Miljöstyrningsrådet (MSR) ska gå upp i det statliga upphandlingsstödet. Det vill inte SKL och SKL:s expert i utredningen har därför lämnat in ett särskilt yttrande.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *