Skolbibliotek avgörande för läskunnighet

Färre än hälften av Sveriges elever går i en skola med ett riktigt skolbibliotek. Detta trots att samtliga riksdagspartier talar sig varma för skolbiblioteken.

Det påpekar Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening. Hon konstaterar att det råder det full enighet om att läskunnighet är en nödvändig förmåga för att klara sig i dagens samhälle. 

Skolverket understryker skolbibliotekens viktiga roll.

– Bristande läsförmåga leder till utanförskap, svårigheter att få ett jobb och att göra sin röst hörd. Enigheten är också total om att svenska barns läsförmåga har sjunkit i jämförelse med andra länder, menar Linder. 

Högre kunskapsresultat

Ett väl fungerande skolbibliotek som arbetar nära lärarna ger väsentliga bidrag till undervisningen, som bättre läskunnighet, god källkritisk förmåga och högre kunskapsresultat. 

– Insikten om detta har på senare år ökat dramatiskt. Därför börjar glappet mellan vad som sägs och vad som görs bli pinsamt, anser Karin Linder i inlägget som publicerades i Dagens Samhälle den 2 september 2022.

Skolverket understryker

Skolverket understryker skolbibliotekens och skolbibliotekariernas viktiga roll. Myndigheten hänvisar bland annat till en kunskapsöversikt signerad Cecilia Gärdén, forskare och filosofie doktor vid Bibliotekshögskolan i Borås. 

Hon fick i uppdrag att gå igenom aktuell, svensk och internationell forskning kring skolbiblioteken och deras effekter för elevernas lärande. Våren 2017 presenterade hon sin rapport ”Skolbibliotekets roll för elevers lärande – En forsknings- och kunskapsöversikt år 2010–2015”. Cecilia Gärdén arbetar idag på Kultur i Väst som konsulent med inriktning mot bibliotekens lärande och verksamhetsutveckling.

Omsättas i praktik

– Jag brinner för att forskning ska omsättas i praktik, säger Cecilia Gärdén på Skolverkets webbplats. Den här kunskapsöversikten kan användas i skolans kompetensutveckling, som ett sätt att hitta en gemensam bild kring skolbibliotekets roll. Här finns också lästips när det gäller metoder i arbetet med att främja elevernas läs- och informationskompetens. Och inte minst hittar läsaren många argument för skolbiblioteket som en integrerad del i undervisningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *