Skrota flygskatten – satsa på biodrivmedel

– Flygskatten bör skrotas och hellre ersättas av satsningar och stimulanser för att skapa större efterfrågan på biodrivmedel till flyget.
Det hävdar Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, och Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom, Stockholms Handelskammare och menar att produktion av biodrivmedel skulle kunna förstärka skogslänens ekonomiska tillväxt.
– Bara så uppnår vi klimatnytta och samtidigt skapar förutsättningar för en tillväxt i hela Sverige, menar de.
Knyt samman Sverige
De skriver (i DSagens Samhälle 2018-02-01): ”När Stockholm går stark bör man /…/ titta på sätt att bättre knyta samman huvudstadsregionen med andra delar av landet och förbättra möjligheterna att växa tillsammans. Hur säkerställer vi att stad och land bättre kan dra nytta av varandra?
”Det går inte utan en bra och tillgänglig infrastruktur. I det avseendet är Sverige i dag beroende av flyget och kommer också att vara det under en överskådlig framtid.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.