Skyddstullar på solpaneler

Den 6 juni 2013 inför Europeiska kommissionen antidumpningstullar på import av solpaneler från Kina. Importvärdet på solpaneler från Kina motsvarar över 100 miljarder kronor och tullarna är i särklass EU:s största antidumpningåtgärd någonsin. Tullarna träder i kraft den 6 juni. De inleds med en tull på 11,8 procent i två månader för att den 6 augusti övergå i tullar på mellan 37,3 procent och 67,9 procent.

Tullarna är provisoriska vilket innebär att EU-kommissionen fortsätter att undersöka om de ska bli definitiva. Senast den 6 december beslutar EU-kommissionen om definitiva antidumpingtullar ska införas och om åtgärderna ska gälla retroaktivt. Åtgärderna brukar sedan gälla under minst fem år.
Källa: Kommerskollegium

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *