SLL bygger visioner underifrån

Stockholms läns landsting har utarbetat en framtidsplan och en målbild för hälso- och sjukvården år 2025 som har involverat samtliga medarbetare.

I Stockholms läns landsting pågår arbetet med framtidens hälso- och sjukvård för fullt. På dagordningen märks utmaningar som en växande och åldrande befolkning, men också en ökning i antalet barn. Invånarna i länet blir 30 000-40 000 fler varje år. Nya Karolinska sjukhuset byggs med inflyttning 2016-2017.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har lett arbetet med att ta fram en framtidsplan och målbild för hälso- och sjukvården år 2025 i Stockholms läns landsting, utifrån behov och finansiella resurser.

Vägen dit lika viktig som visionen
Planen innebär en förändring av både strukturen och patientflöden i hela sjukvårdssystemet.

– Framtidens hälso- och sjukvård innebär stora utmaningar även för oss som förvaltning. Tillsammans ska vi förverkliga och förvalta nutidens och framtidens hälso- och sjukvård för invånarna i Stockholms län, berättar Hälso- och sjukvårdsförvaltningens direktör Catarina Andersson Forsman.

Fakta
Hälso- och sjukvårds­förvaltningen är bland annat beställare av och kunskapsstöd till all landstingsfinansierad hälso- och sjukvård för invånarna i Stockholms län. Förvaltningen har från 1 januari 2013 ett nationellt uppdrag att driva 1177 Vårdguiden. Förvaltningen beställer vård för 47 miljarder SEK, har ca 550 anställda och leds av sjukvårdsdirektör Catarina Andersson Forsman. Högsta ansvariga politiker är hälso- och sjukvårds­landstingsrådet Filippa Reinfeldt.

Den slutliga visionen lyder:

”För framtidens hälsa och vård. Idag imorgon, tillsammans.”

– Med den externa målbilden för ögonen såg vi ett behov av att ta fram en vision för vårt interna arbete. En vision som kan vägleda oss i hur vi styr, utvecklar och organiserar vår förvaltning. Vår förvaltning har också fått många nya medarbetare och uppdrag de senaste åren och det var därför viktigt att arbeta fram en vision som kan ena hela förvaltningen. För mig var det viktigt med en bred process där möten och samtal under resans gång var minst lika viktiga som själva visionsmeningen som projektet skulle resultera i, säger Catarina Andersson Forsman.

Stor delaktighet i flera steg
Första steget i visionsarbetet var en tvådagars workshop där Hälso- och sjukvårdsförvaltningens chefer och controllers för verksamhetsplanering deltog.  Samsynen var stor och diskussionerna fokuserade på vad framtiden innebär, önskade arbetssätt och framgångsområden för att lyckas.

Nästa steg var den visionskonferens som gick av stapeln efter sommaren. I en workshop av gigantiskt format arbetade de 180 cheferna och medarbetarna med att fördjupa nuläget, tillsammans göra en framtidsresa och diskutera vilka utmaningar framtiden innebar. En särskild utmaning var det för många att hålla fokus på utveckling av det interna arbetet och inte börja diskutera lösningar för sjukvården.

Efter visionskonferensen följde ett förankrings- och fördjupningsarbete där alla medarbetare fick göra en egen framtidsresa, diskutera vad som var viktigt att få med i visionen och också besvara några frågor avseende interna utmaningar. Runt om i förvaltningen kläddes väggarna med alster från förankringsarbetet och det var många som nyfiket tittade på vad andra avdelningar diskuterat.

I slutet av oktober fortsatte arbetet med visionskonferens nummer två. Påfyllda av intryck och diskussioner från hemmaplan tog sig deltagarna an visionens delar, som beskrevs och fördjupades i form av målbilder. Utvecklingssteg för att närma sig visionen identifierades också. Avslutningsvis formulerade konferensdeltagarna förslag till visioner.

Förslagen låg sedan till grund för Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning när de tog sig an uppgiften att konsolidera allt arbete.  Den slutliga visionen lyder ”För framtidens hälsa och vård. Idag imorgon, tillsammans.” Till visionen hör även en visionsberättelse.  

Från ord till handling
Visionsarbetet har satt fokus på viktiga utvecklingsområden i det interna arbetet, bland annat frågor om nya arbetssätt och utveckling av styrning och ledning. Projektet är nu avslutat men arbetet fortsätter i ett antal utvecklingsinitiativ. Catarina Andersson Forsman berättar:

– Visionsprojektet är avslutat men resan är inte slut här, tillsammans tar vi nu de första stegen. För att nå vår vision har vi en del arbete framför oss. Men med orden tar vi oss till handling. De ger oss riktning, de ger oss energi och de ger oss vägledning i vardagen i vårt arbete med att förverkliga framtidens hälso- och sjukvård.

Evelina Kambre Öberg är projektledare på Ekan som har stöttat Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i visionsarbetet. Hon har arbetat i många år med den här typen av frågor, men anser att det här projektet varit unikt.

– Det unika har framförallt varit insikten att förändringsarbetet inleds långt innan visionen är formulerad, och att ge alla medarbetare möjlighet att delta i visionsarbetet. Arbetet har fått ta plats på förvaltningens agenda och samtliga medarbetare har haft möjlighet att delta, antingen på konferenserna eller i förankringsarbetet. Engagemanget har varit mycket stort, inte minst hos förvaltningens ledning som i hög grad varit delaktiga och kommunicerat visionsarbetet genom hela projektet. Det ger ett mycket bra utgångsläge för verksamheten att lyckas i det fortsatta och viktiga utvecklingsarbetet att närma sig visionen.

Anneli Egestam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *