SLL ska bli bäst på upphandling

Efter kritik och skandaler har Stockholms Läns Landsting bestämt sig. Man ska bli Sveriges bästa offentliga upphandlare. 
På OFFENTLIGA AFFÄRER blev vi nyfikna och ringde upp finanslandstingsrådet Irene Svenonius för att höra mer om de höga ambitionerna.
Vad är det som fått er att sätta detta mål? Historiken är inte helt problemfri på området.
– Det är självklart att vi som offentlig myndighet ska hålla lagstiftningen, det är inte höjdhopp, direkt. Jag har aldrig accepterat något annat. Men jag nöjer mig inte med det, vi ska också vara skickligast! Offentlig upphandling är ett fantastiskt verktyg: att med hjälp av konkurrens av många aktörer kunna pröva nya lösningar och utveckla våra egna verksamheter.
Att bli Sveriges bästa offentliga upphandlare är ett högt ställt mål. Hur ska ni gå till väga och vad blir första steget?
– Första steget har vi redan tagit. Landstingsstyrelsen gav i januari ett uppdrag till landstingsdirektören att göra en genomlysning av hela processen. Detta för att säkerställa att ansvar och befogenheter hänger ihop. Vi ska revidera upphandlingspolicyn samt säkerställa att vi har ett effektivt systemstöd för de som arbetar med avtal och avtalsförvaltning. En ”vaktpost” ska finnas inom varje nämnd och bolag och se till att lagen följs.
– Dessutom har jag anställt en upphandlingsexpert som min närmaste rådgivare, Anna Borgs, verksjurist på Trafikverket som också har jobbat i domstol. Hon ska hjälpa mig med policyn som vi ska arbeta med när landstingsdirektören kommer med sitt förslag.

Goda affärer
Finanslandstingsrådet säger också att man förutom det hon redan nämnt också vill att
Det säkerställs att SLL gör goda affärer och kan använda offentlig upphandling som ett sätt att kvalitetsutveckla verksamheterna, driva innovation och utmana branscher att nå ännu längre.
– Det kräver en djup kunskap. Landstinget upphandlade till ett värde av 45 miljarder kronor förra året, tillägger Irene Svenonius.
Till sist, hur kommer du att tillbringa din semester i sommar?
– Jag ska vara på en ö i den småländska skärgården där jag är född. Det blir fiske, bad och kanske får jag hålla i en målarpensel!

Seminarium i Almedalen
Irene Svenonius medverkade på sin första Almedalsvecka som finanslandstingsråd med att bjuda in delar av Sveriges upphandlingselit – både granskare och utförare – till ett seminarium på temat: ”Så blir Stockholms läns landsting Sveriges bästa offentliga upphandlare”. Bland annat deltog både Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket i panelen.
Fakta/bakgrund:
Irene Svenonius har varit förvaltningschef på Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad 2003-2006, stadsdirektör i Stockholms stad 2006-2014 samt aktiv i kommunpolitiken för Moderaterna i Täby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.