Slutet är nära – för IT-avdelningarna

IT-avdelningarnas dagar är räknade. I dag sker alltmer av IT-investeringarna utanför dessa ”experters” kontroll, förklarade Christian Lundsson, Associate Director från Gartner Consulting på en heldag med processfokus kallad Business Live i regi av företaget Barium AB. 
OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats när Christian Lundsson, som arbetar inom områdena strategi och arkitektur, på klingande engelska gav en historisk tillbakablick utifrån några av dagens stora trender som digitalisering, sociala och mobila medier. Allt för att belysa hur allt detta det påverkar såväl organisation som interaktion mellan verksamhet och IT.
Under några år har 38 procent av IT-investeringarna skett utanför IT-avdelningarnas kontroll. År 2017 spås det ligga på 50 procent. Hur det ser ut efter det kan vi bara ana. IT-folk och tekniker kommer att ersättas av folk som analyserar data och ställer samman dessa, menade Christian Lundsson.
Från Selecta, företaget med 5 000 anställda som levererar kaffemaskiner och support i 22 länder, kom Elisabet Broms för att berätta om hur företaget konkret implementerat verktyget Barium Live i sin organisation. Detta för att få bättre kontroll över den interna processen.
Bakgrunden till att ordna en hel dag om processer, verksamhetsutveckling och IT är omvärldens snabba förändringar som kräver en ”digital transformation” hos företag och myndigheter för att dessa ska kunna möta marknadens förväntningar, agera på nya möjligheter och hantera risker.
Barium AB levererar lösningar inom processledning (Business Process Management, BPM). Genom företagets webbtjänst Barium Live kan verksamhetsutvecklare över hela världen rita upp egna processkartor för att därefter driftsätta och köra processerna som applikationer för både dator och mobiltelefon. Strax före årsskiftet tecknade bolaget ett avtal med CSN värt 23 miljoner kronor. Företaget medverkar på e-förvaltningsdagarna som arrangeras av Hexanova 7-8 oktober 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *