Små städer utvecklas också

Satsningar på stadsdelsutveckling behövs även i mindre städer i Sverige och finansieringen bör inte begränsas till storstäderna, framhåller Linköpings kommunalråd Carina Boberg under Almedalen.

– Man behöver inse att det är fler än Stockholm, Göteborg och Malmö som har storstadsproblem. Även i Linköping står vi inför stora utmaningar, säger kommunalrådet Carina Boberg som är i Almedalen för att tala om stadsdelsutveckling.

Bakgrunden till oron är att EU-kommissionen har föreslagit att fem procent av EUs regionala utvecklingsfond ska reserveras för urban utveckling, men det är ännu oklart hur kriterierna kommer att se ut.

– Vi måste få söka resurserna som avsätts för att bygga hållbara städer och jag förväntar mig att regeringen bevakar att det sker, säger Carina Boberg.

I april utsågs Linköping till pilotkommun för regeringens satsning på att inkludera romer i samhället, ett resultat av bland annat det framgångsrika arbetet med romska brobyggare i Linköpings stadsdelar.

Fler satsningar på gång i Linköping
Nyligen har Dialog Linköping startats, ett interkulturellt och interreligiöst råd som ska överbrygga klyftor och skapa bättre kontakt mellan olika grupper. Under det kommande året pågår även ett arbete med att förnya kommunens handlingsplan för hållbar utveckling i Linköpings stadsdelar.

De nya satsningarna kommer att kräva en finansiering och nu vill Carina Boberg få mer resurser till det fortsatta arbetet.

– Vi är beredda att satsa ordentligt från kommunen, men fler behöver hjälpa till. Jag vill se fler lokala utvecklingsavtal med staten där de tar ett större ansvar, men ett första steg är att EU uppmärksammar våra stadsdelars utmaningar och bidrar till att lösa dem, avslutar Carina Boberg.

Källa: Linköpings kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *