Småkommuner satsar inte på upphandling

Tar de mindre kommunerna den offentliga upphandlingen på allvar? Satsas tillräckligt mycket resurser på området? Vilken kunskapsnivå finns i ledningen? Frågorna väcks mot bakgrund av händelser på upphandlingsområdet i bland annat Gnesta kommun i Södermanland, söder om Stockholm.
För att komma åt bristerna anställdes en upphandlingssamordnare förra våren, Michael Johansson. Men redan efter tolv månader slutade han för att påbörja en tjänst i Nyköpings kommun.
OFFENTLIGA AFFÄRER tog kontakt med Michael Johansson, som berättar att det inte blev mycket tid över för den offentliga upphandlingen. Ett antal andra arbetsuppgifter tillkom, bland annat tjänstemannaansvar för supervalåret 2014, uppgiften som sekreterare i socialnämnden, arvodeskommittén och dessutom tjänstgöring i kommunens telefonväxel när luckor uppstod i arbetsschemat.
– Upphandlingen fick jag ta med och jobba med hemma på kvällarna, berättar Michael Johansson för OFFENTLIGA AFFÄRER. Pengar som nu går till dyra konsulter skulle i stället kunna satsas på egen intern kompetens, menar Michael Johansson.
I kommande utgåva av papperstidningen publicerar vi mer av hans berättelse.
Bengt Klintbo, biträdande förvaltningschef i Gnesta kommun säger att kommunen har beslutat om en policy för direkttupphandling. Dessutom kommer delegationsordningar att revideras med avseende på upphandling. Samtliga ledningsgrupper i kommunen är inbokade för ytterligare en ”genomgång kring upphandling”. Extra utbildningsinsatser för chefer och medarbetare kring granskning, attestering, upphandlingspolicy och interna regler, kommer också att ske.
Den bild som ger av Gnesta kommun bekräftas av några andra mindre svenska kommuner.
Karl Johan Ottosson, kommunchef, Vilhelmina kommun, berättar för OFFENTLIGA AFFÄRER att man har en enda gemensam upphandlingsfunktion tillsammans med fem andra inlandskommuner i Västerbotten.
Annika Bengtsson, Upphandlingsstrateg på Ekonomikontoret i Knivsta kommun tycker absolut inte att hennes kommun satsar tillräckligt på upphandlingsfunktionen. – Nej, absolut inte. Vi har ingen upphandlingsavdelning utan verksamheterna upphandlar själva. Hennes tjänst är en stödfunktion till de olika, en för varje ny upphandling utsedd, person/chef som ska upphandla.
Hon upplever den offentliga upphandlingens ställning som svag i kommunen och uppger att det råder ”stor oförståelse” för hur mycket arbete och kunskap som behövs i de olika upphandlingarna. Upphandling är ingen prioriterad fråga alls, enligt Annika Bengtsson.
Läs artikeln i sin helhet i nr. 2 av OFFENTLIGA AFFÄRER med utgivning i månadsskiftet april/maj.
Bilden: Michael Johansson, numera upphandlare i Nyköpings kommun. Foto: Bo Höglander.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *