Smart finansiering av framtidens sjukvård

Det blir allt svårare för sjukhus och kliniker att korrekt planera budgetbehovet. Det beror på ändrade patientkrav och ökande konkurrens på marknaden. För att klara sektorns största utmaningar i dag använder sig sjukvårdsorganisationer runt om i världen av så kallad diversifierad finansiering. Det visar en undersökning som Siemens Financial Services (SFS) beställt. Enligt rapporten hindrar budgetåtstramningar vårdgivare från att göra nödvändiga investeringar, vilket kan leda till undermålig patientvård.
Rapporten undersöker hur hälso- och sjukvårdsorganisationer runt om i världen använder smart finansiering för att klara sektorns huvudsakliga utmaningar. Vårdgivare i tretton länder världen över deltog i studien och rapporten identifierar fyra gemensamma utmaningar: ”hantera investeringar med begränsat kapital”, ”anpassning efter marknadskrafterna”, ”digital innovation och teknisk omvandling”, samt ”uppfylla kraven i lagstiftning och bestämmelser”.  Studien undersöker även hur ekonomiansvariga inom sjukvårdssektorn använder sig av nya finansieringsmetoder för att klara dessa hinder och förbättra sitt tillhandahållande av tjänster och sina behandlingsresultat.
Operationell leasing, hyra och funktionshyra (”cost-per-use”) lyfts fram som särskilt viktiga lösningar, eftersom dessa möjliggör ett förbättrat kassaflöde och en ökad budgetkontroll.
Sådana finansieringsmetoder utgår från önskade behandlingsresultat och arbetar sedan för att skapa en affärsplan och en finansieringsstruktur som uppfyller dessa mål. Eftersom finansieringsmodeller kan omfatta de totala driftskostnaderna för ny teknik, kan ekonomiansvariga få en bättre inblick i kostnaden per patient. I stället för att värdefullt kapital binds upp i utrustningsinvesteringar, ger flexibel finansiering möjlighet till bättre budgetförvaltning. Några av fördelarna inkluderar: förbättrad teknik, service och bemanning, betalningsplaner som anpassas efter införandet av driftrelaterad teknik och ”paraplyavtal” som täcker upp för framtida teknikförvärv.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Siemens.
Vilka kan tänkas vara mest intresserade av den finansieringsmodell som Siemens presenterar?
Landsting, universitetsjukhus och regionsjukhus samt privata aktörer, även veterinärer.
Man kan anta att de finansiella utmaningarna är större i utvecklingsländerna. Är modellen anpassad även till dem?
Siemens och Siemens Financial Services är en global aktör som även levererar finansieringslösningar till utvecklingsländer.
I de nordiska länderna är en stor del av sjukvården finansierad med allmänna medel. Hur påverkar det flexibiliteten och möjligheten att använda era lösningar?
Utmaningen i Norden är att sjukvårdens investeringar sker via allmänna statliga medel. Så är inte finansieringsmodellen i övriga Europa och västvärlden. Där finansieras utrustningen oftare via operationella finansieringslösningar. Glädjande nog så har vi dock ramavtal med de två största hälsoföretagen i Norge där vår modell rönt stor framgång. Även i Sverige ser vi en klart ökad efterfrågan där vi också har tecknat en del avtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.