Smart planering och byggande

Nu finns tillfällen till innovativa samarbeten och erfarenhetsutbyte inom digital samhällsbyggnad. Det handlar om att arbeta smart inom planering och byggande.

Det är Geoforum Sverige och BIM Alliance som vid fyra tillfällen håller konferens om det mest aktuella samt goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn.

– Öppna och avgiftsfria myndighetsdata kan ge samhället ett mervärde på tiotals miljarder kronor årligen. För att uppnå detta behöver samverkan förstärkas mellan statliga myndigheter, akademi, kommunerna och näringslivet. Geoforum Sverige kan här ta en viktig roll som arena och sammanhållande aktör, säger Julie Améen (bilden förstasidan), styrelseledamot i Geoforum Sverige.

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige:
– Vi måste få till obrutna informationsflöden mellan de olika delarna av samhällsbyggnads-processen. Därför är det så viktigt att vi samarbetar och interagerar för att öka på utvecklingstakten.

Sofi Almqvist, vd Geoforum Sverige.

Stora utmaningar
Sveriges städer och samhällen har stora hållbarhetsutmaningar kopplade till klimat och miljö, urbanisering och segregation. Men helt nya möjligheter att möta dessa utmaningar uppstår när man jobbar digitalt och datadrivet inom planering, byggande och förvaltning.

Arbeta smart inom planering och byggande har fokus på digitalisering inom region- och stadsplanering och bygglov, användning av BIM i projektering, byggande och förvaltning samt ett obrutet digitalt informationsflöde mellan de olika faserna i samhällsbyggnads-processen.

Årets (2021) konferens startar i Stockholm den 20 september. Därefter körs programmet helt digitalt, uppdelat på tre tillfällen: 28 september, 4 oktober och 11 oktober. Det fortfarande går att anmäla sig för att delta digitalt.

One thought on “Smart planering och byggande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *