Smarta produkter kartlägger livet

Smarta produkter, Internet of Things, blir alltmer en del av vardagen. Det innebär fler lyssnande öron och en näst intill total kartläggning av våra liv.
– Lagstiftare och företag behöver nu täppa till flera avgörande säkerhets- och integritetsbrister, menar Sinan Akdag, digital expert, på Sveriges Konsumenter.
I en debattartikel i Svenska Dagbladet (2019-01-20) pekar han på det som kallas för Sakernas internet, eller Internet of Things. Det kan gälla kylskåp, kaffebryggare, värmepannor och hemlarm som alla kan röststyras via smarta högtalare.
Politiska förslag
Samma dag som debattartikeln var införd presenterade Sveriges Konsumenter förslag på politiska lösningar för en smartare och tryggare vardag.
Organisationen vill se:

  • Att EU:s produktsäkerhetsdirektiv moderniseras så att det även innefattar it-säkerhet och integritet. Idag handlar lagstiftningen enbart om fysisk säkerhet. Det behöver även finnas tvingande krav på it-säkerhet och integritetsskydd i EU:s föreslagna cybersäkerhetsdirektiv.
  • Att konsumenter informeras om produktens planerade livslängd så att de kan göra medvetna val. Integritet och säkerhet måste upprätthållas genom alla uppdateringar och hela systemets livscykel.

Inbyggd integritet
Dessutom vill man att alla produkter och tjänster ska vara förinställda på minimal datadelning (Privacy by default) och utformas med inbyggd integritet (Privacy by design).
– Det senare innebär bland annat att produkter som lyssnar till röstkommandon förses med tydlig möjlighet för konsumenten att fysiskt stänga av mikrofonen, avslutar Sinan Akdag.
FOTO: Sveriges Konsumenter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.