Smartare inköp genom tidig dialog

Det finns behov av bättre dialog mellan offentliga inköpare och leverantörer. Det menar Konkurrensverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Teknikföretagen som nu erbjuder stöd till upphandlande myndigheter som vill förbättra dialogen med marknaden inför en upphandling.
– Vi vill att effektiva tidiga dialoger ska bli vanliga inom offentlig upphandling och att kompetens och metoder ska spridas, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på Konkurrensverket.
De tre organisationerna erbjuder nu ett antal pilotprojekt konkret processtöd i specifika upphandlingar. Stödet omfattar behovsbeskrivning, förarbete inför och genomförande av dialogmöte, samt uppföljning och sammanställning av erfarenheter.
– Det är i den tidiga dialogen mellan upphandlande myndigheter och leverantörer som det går att hitta nya och bättre lösningar som både tillgodoser behovet och samtidigt ger en mer kostnadseffektiv offentlig upphandling, säger Åke Svensson, VD på Teknikföretagen.
I Norge finns sedan fyra år tillbaka ett framgångsrikt utvecklingsprogram för tidig dialog och nytänkande inom offentlig upphandling med fokus på innovation.
– Trots att det finns en bred juridisk samstämmighet om att tidiga dialoger kan genomföras även i Sverige, är försiktigheten stor. Därför vill vi visa vilka möjligheter som finns och vilka nyttorna är. Upphandlande myndigheter som vill förbättra dialogen med hjälp av ett processtöd uppmanas anmäla sitt intresse, säger Håkan Sörman, VD på SKL.
För att få så bra förutsättningar som möjligt för ett lyckat resultat är det viktigt att de deltagande organisationerna har såväl engagemang som tid att investera i projekten. Konkurrensverket, SKL och Teknikföretagen kommer att välja ut ett antal projekt som blir aktuella för processtöd vid tidig dialog.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *