Snabb förbättring i skolan möjlig

Om kompetenta lärare diskuterar och utbyter framgångsrika metoder med andra lärare, så kan resultaten i skolan snabbt förbättras. Pisas mätning visar på stora utmaningar som både kräver analys och mer samarbete.

– Resultaten i PISA 2012 är närmast alarmerande. Dels behövs en analys som både tar in förändringar i samhället och vad skolan kan förbättra. Dels behövs en nationell enighet om skolan. OECD:s egen analys är att mer pengar inte ger bättre resultat, utan det handlar om hur man använder de resurser man har, säger Maria Stockhaus, ordförande för SKL:s utbildningsberedning.

– Det går att påverka utvecklingen i skolan. Vad som snabbast ger bättre resultat är när lärare lär av varandra. Det behövs mycket mer av det för att alla elever ska få en bra grund i skolan och de bästa sporras ytterligare, säger Maria Stockhaus.

– Tillsammans med flera kommuner driver SKL projektet PRIO som går ut på att använda tiden på ett bättre sätt i skolan. Om lärare lär av varandra så kan alla elever få en bättre undervisning. För tio år sedan var detta ovanligt i svenska klassrum, idag är metoden alltmer spridd, säger Maria Stockhaus.

Ska undervisningen bli bättre måste lärarna ha bra stöd. När politiken, förvaltningen, rektorer och lärare samarbetar så har hela skolan sikte på elevernas resultat. Ett exempel på det är SKL:s Matematiksatsning Pisa 2015, i vilken 86 kommuner deltar.

– Det behövs ett nära samarbete mellan lokala beslutsfattare och skolans yrkesgrupper med fokus på ökad kompetens och effektivitet. Det är modellen för framtidens skola, säger Maria Stockhaus.

Pisas undersökning visar att svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. De svenska eleverna presterar numera under OECD-genomsnittet inom alla tre kunskapsområden i den internationella kunskapsundersökningen.

– Samtidigt som PISA pekar på viktiga saker, så ger det inte hela bilden av skolan. En annan bild är att Sverige tillhör de bästa i Europa när det gäller 25-åringars kompetenser, enligt PIAAC-undersökningen. Även om vi ser allvarliga brister, så kan vi inte döma ut ett helt utbildningssystem utifrån en undersökning, säger Maria Stockhaus.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *