Snabbare diagnos med hjälp av smartphone

Väntetiden till behandling för patienter med hudcancer kan kortas med upp till en månad. Det är resultatet när smartphones har använts i ett världsunikt projekt inom sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Metoden heter mobil teledermatoskopi och innebär att distriktsläkaren på vårdcentralen tar bilder på patientens hudförändring med hjälp av en specialanpassad mobiltelefon. Bilderna skickas sedan som en digital remiss via en app på mobiltelefonen till hudmottagningarna vid sjukhusen. Redan inom 24-48 timmar får patienten en preliminär diagnos.

Behandling dubbelt så snabbt
Preliminära resultat som nyligen rapporterades till Sveriges Kommuner och Landsting, som har bekostat försöksverksamheten, visar att metoden kortar väntetiden ordentligt för patienterna.

Tiden till operation för patienter med malignt melanom har i genomsnitt sänkts från 46 dagar till 14 dagar och patienter med förstadier till malignt melanom har fått väntetiden till behandling kortad från 65 dagar till 15 dagar. Skivepitelcancer har kunnat omhändertas på ungefär halva tiden.

Förhoppningarna har infirats, menar John Paoli, projektledare för försöksverksamheten och docent på Hudmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vi har länge letat efter ett enkelt sätt att överföra bilder tillsammans med remissen och tänkt att det skulle kunna korta handläggningstiderna betydligt. Men det har tidigare varit för krångligt för att fungera i vardagen.

Den nya tekniken för remittering har testats vid 20 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen samt Hudmottagningarna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs sjukhus.

Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *