Snabbare id-hand­läggning

Ett nytt IT-samarbete mellan Skatteverket och Migrationsverket gör att fler kan få id-kort snabbare.

Den 1 oktober ändrades reglerna så att fler personer kan få id-kort från Skatteverket. Under den första månaden med de nya reglerna har antalet ansökningar ökat kraftigt. Nu har Skatteverket tillsammans med Migrationsverket sjösatt ett nytt IT-system som innebär att det går snabbare och enklare för de som ansöker.

De nya reglerna innebär att Skatteverket kan använda uppgifter från Migrationsverket för att på ett säkert sätt kontrollera identiteten på den som ansöker om id-kort. Det kan till exempel vara foto, namnteckning och uppgifter om uppehållstillstånd. Det underlättar för många personer som tidigare var tvungna att ta med sig en så kallad intygsgivare vid ansökningstillfället för att kunna styrka sin identitet.

Under oktober fick Skatteverket in nästan 10 000 ansökningar om id-kort. Det ska jämföras med tidigare månader då i genomsnitt cirka 7 000 ansökningar har kommit in.

– Det är glädjande att fler nu kan få ett id-kort eftersom det ofta är en förutsättning för att kunna komma in och etablera sig i det svenska samhället. Det stora antalet id-kortansökningar i oktober visar tydligt hur stort behovet var av en regeländring, säger Thomas Norgren, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Skatteverkets handläggare har sedan början av november direktåtkomst via datorn till vissa uppgifter hos Migrationsverket. Det innebär att fler ansökningar kan godkännas direkt utan att en djupare granskning av identiteten behöver göras.

Under den första månaden innan det nya IT-systemet var färdigt, har uppgifterna från Migrationsverket kontrollerats manuellt, vilket har inneburit betydligt längre handläggningstider.

Skatteverket har totalt utfärdat över 102 000 id-kort till personer som är folkbokförda i Sverige, sedan möjligheten infördes den 1 juni 2009. Av dessa är cirka 21 procent nordiska medborgare, 31 procent kommer från övriga EU. Resterande 48 procent är medborgare i något land utanför EU och Norden.

Innan reglerna ändrades den 1 oktober 2010 ansökte över 70 procent med hjälp av en så kallad intygsgivare för att styrka sin identitet.

Källa: Skatteverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *