Sociala företag en väg till arbete

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en väg till arbete för människor som annars ofta står långt från arbetsmarknaden.
Detta gäller särskilt kvinnor med utländsk bakgrund. Därför vill miljöpartiet göra det enklare för kommuner och andra offentliga aktörer att ställa sociala krav och upphandla arbetsintegrerande sociala företag.
I en artikel i Dagens Samhälle pekar Per Bolund och Åsa Lindhagen, båda miljöpartister, på att arbetsintegrerande sociala företag har som övergripande ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden.
Återinvesterar vinster
De fortsätter: ”Företagen skapar inte bara nya arbetstillfällen utan erbjuder även arbetsträning och rehabilitering för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare. De drivs ofta som arbetskooperativ och återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna verksamheten.”
Definiera företagen
För att göra det enklare för kommuner och andra att upphandla av arbetsintegrerande sociala företag vill Miljöpartiet nu ta nästa steg och definiera vad ett sådant socialt företag är. ”Genom en tydlig definition så blir det enklare för myndigheter och kommuner att skapa partnerskap med, rikta offentliga upphandlingar gentemot och köpa tjänster från arbetsintegrerande sociala företag”, hävdar de.
Definitionen skulle kunna göras i lag, eller tas fram av Upphandlingsmyndigheten genom ett myndighetsuppdrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *