Sociala krav ger effekt i Pakistan

Efter larm om allvarliga brister i tillverkningen av kirurgiska instrument från Pakistan, införde svenska landsting sociala upphandlingskrav 2010. I en ny rapport kan Swedwatch visa att kraven har haft effekt.
En stor del av alla saxar, pincetter och peanger som används på svenska sjukhus och vårdcentraler produceras i staden Sialkot i nordöstra Pakistan. Svensk sjukvård upphandlar för miljardbelopp varje år. Många av produkterna köps in från länder där arbetsvillkoren är långt under svensk minimistandard.
– Fallet Pakistan visar att sociala krav kan bidra till förbättring. Vi hoppas att lärdomarna därifrån – både positiva och negativa – kommer att avspeglas i den kommande nationella upphandlingslagstiftningen, säger Théo Jaekel, rapportförfattare på Swedwatch.
När Swedwatch besökte staden 2007 var barnarbete ett utbrett problem, standarden i fabrikerna var undermålig och arbetstiden kunde uppgå till 90 timmar i veckan. Granskningen ledde till att landstingen inledde ett nationellt samarbete för sociala krav vid upphandling för en handfull produktkategorier, bland dem kirurgiska instrument.
Swedwatch har följt upp arbetet och kan konstatera att barnarbete motverkas, lagstadgad minimilön har införts, övertiden är reglerad och den fysiska miljön är bättre. De undersökta fabrikerna har ventilation och bra belysning.
Ett antal problem återstår dock. Nödvändig säkerhetsutrustning för maskiner saknas och arbetarna har dålig kunskap om sina rättigheter. Kraven har heller inte slagit igenom fullt ut hos underleverantörerna. Dessutom har priset gentemot tillverkarna i Pakistan i princip har stått stilla sedan 2007, samtidigt som fabrikerna investerat i bättre arbetsförhållanden och elpriset fördubblats.
– Ökade krav innebär ökade kostnader som måste reflekteras i priset, något som både svenska importörer och upphandlare på landstingen måste ta med i beräkningen, säger Théo Jaekel.
Ladda gärna ner rapporten på www.swedwatch.org .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *