Sociala krav här för att stanna

Andrea Sundstrand, docent vid Stockholm universitet och expert på EU:s upphandlingslagstiftning, ger sin nu in i den pågående debatten om sociala krav i offentlig upphandling.
I allt större utsträckning blir det vanligt att myndigheter med flera ställer sociala krav i offentliga upphandlingar. Utvecklingen kan och bör inte stoppas, men det är viktigt att se till att den sker på ett förnuftigt, lagligt och praktiskt genomförbart sätt, skriver Andrea Sundstrand i Svenska Dagbladet 28/7 2015.
Därmed fortsätter den debatt som bland andra Advokatfirman Lindahl varit engagerade i, vilket framgår här intill på OFFENTLIGA AFFÄRERS webbplats (”Upphandling blir politiskt slagträ”) som refererar debattinlägg i SvD Debatt 14/6, se: http://www.svd.se/advokater-upphandling-blir-politiskt-slagtra/om/debatt ).
Advokatfirman Lindahl skrev bl. a: ”Det primära problemet med krav på sociala hänsyn i offentlig upphandling är att det är oklart vilka krav som upphandlande myndigheter får ställa på företag och under vilka förutsättningar kraven får ställas. Den oklarheten beror på att de konkreta sociala krav som det är fråga om inte regleras i lag”.
Andrea Sundstrands linje går ut på att de sociala krav som ställs ”måste därför alla stå i överensstämmelse med EU:s allmänna rättsprinciper; likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande”.
Hon håller med tidigare debattörer om att lagstiftningen saknar klargörande av vad som avses med sociala krav. Nästa svårighet är att ställa sociala krav så att de står i överensstämmelse med de allmänna rättsprinciperna. ”Många och krångliga krav skrämmer bort inte bara små och medelstora företag, utan även större företag, från de offentliga upphandlingarna”, hävdar Sundstrand.
Hon avslutar: ”Som forskare anser jag naturligtvis att vi måste få till mer forskning för att kunna svara på alla frågor om sociala krav i offentliga upphandlingar, något som är naivt att tro att den svenska lagstiftaren kommer att tillhandahålla. Att överlåta utvecklingen till domstolarna är ett utdraget och kostsamt sätt att skapa rättssäkerhet inom ett så pass ekonomiskt tungt och samhällsviktigt område”.
Läs hela inlägget på följande länk: http://www.svd.se/sociala-krav-har-for-att-stanna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *