Sociala krav när Ostlänken upphandlas

Det kommer att ställas krav på att arbetslösa ska anställas när upphandlingarna kommer igång på allvar i bygget av Ostlänken. Det berättade Anna Forslund, biträdande projektchef och hållbarhetsansvarig på Projekt Ostlänken, Trafikverket.
Det var på Östsvenska Handelskammarens klustermöte i Linköping på måndagen som Trafikverket hade bjudits för att informera om det senaste i projektet. OFFENTLIGA AFFÄRER var på plats och kunde konstatera att för varje information som Trafikverket har så tillkommer nya detaljer gällande projektets utveckling.
För tillfället jobbar redan ett 60-tal personer med Ostlänken på Trafikverket och cirka 500 konsulter är engagerade. Ett antal förstudier, planer, arkeologiska undersökningar, m.m. är redan upphandlade. Själva projektet är indelat i ett antal delprojekt som kommer att kräva sin totalentreprenör. Sociala krav blir en del av de krav som kommer att ställas.
”Alla är välkomna att lägga anbud, och vi kommer att ställa samma krav på alla”, förklarade Anna Forslund som också berättade om skillnaden mellan höghastighetsbanorna och -tågen, samt snabbgående regionaltåg på befintliga spår, vilka också blir en del av den framtida infrastrukturen.
Ostlänken är en ny sträckning som ansluter vid Järna och dras via Vagnhärad, Nyköping/Skavsta, Norrköping och Linköping. Hållbarhetsfrågorna ska gå som en röd tråd genom projektets genomförande. Ostlänken ska tillfredsställa såväl dagens krav som kommande generationers förväntningar på miljö, sociala och ekonomiska värden, slår Trafikverket fast.
Bilden: Trafikverket bygger själva infrastrukturen, sedan återstår att se vilka aktörer som önskar trafikera den nya höghastighetsbanan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *