Social­sekreterare inbjöds till fylle-konferens

Socialtjänsten i Sundsvall har polisanmält ett av länets upphandlade HVB-hem för misstanke om bestickning. Orsaken är en inbjudan till gratis konferens där man bland annat skulle deltagit i ”praktiska övningar med alkohol”.

Konferensen var planerad med tre programpunkter varav den sista, med start kl 10.40 och slut kl 24.00, bestod av ”Praktiska övningar och demonstration av hur olika alkoholhaltiga drycker som öl, vin och sprit tillsammans med mat påverkar kroppen. Övningarna påverkar förmodligen debatten på ett minnesvärt sätt.”

Inbjudan skickades från ett av länets upphandlade HVB-hem (hem för vård och boende) till ett 25-tal socialsekreterare i Sundsvall och övriga länet.

– Vi väljer att polisanmäla för att kraftigt markera att vi tar avstånd från erbjudanden av det här slaget säger Mia Brodin, chef för individ och familjeomsorgen i Sundsvall.

Länet har en länsupphandling av HVB-platser och ramavtal med ett antal leverantörer, däribland det aktuella HVB-hemmet. För att kunna göra en samlad utvärdering av det aktuella företaget har länets Individ- och familjeomsorgschefer beslutat att göra egna utvärderingar av aktuella placeringar vid HVB-hemmet samt har begärt att Socialstyrelsen snarast gör en riktad tillsyn av HVB-hemmet.

– HVB-hem av det här slaget ska ha en seriös verksamhet och erbjuda kvalificerad vård. Vi vill säkerställa att vården av våra placerade ungdomar håller den kvalitet vi förväntar oss, säger Mia Brodin.

Källa: Sundsvalls kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *