Socialtjänstens IT-stöd nu i hela kommunen

Hos Umeå kommun används ett prisbelönat IT-stöd som gör det möjligt att skapa en effektivare socialtjänst. Nu implementeras beslutsstödet även i kommunens övriga verksamheter.

Umeås socialtjänst valde för fyra år sedan att investera i en beslutsstödsportal för de hundratal chefer som varje dag, på olika sätt och tillsammans med sina medarbetare, arbetar med att ge service och omsorg till brukarna av Umeås socialtjänst.

Lösningen, som bygger på en produkt från Microsoft, fick pris under World Wide Microsoft Government Solutions Forum i Rom 6-7 april. På plats för att ta emot utmärkelsen fanns Umeås stadsdirektör Jan Björinge.

Nu pågår implementeringen i kommunens övriga verksamheter.

– Rapporteringen har blivit mycket bättre, tidigare fanns det inom socialtjänsten olika versioner av verksamhetsstatistik och data, säger Lennart Malm, ekonomichef på socialtjänsten.

Varje chef kan numera följa och kommentera sina resultat, och till skillnad mot tidigare är den presenterade informationen individuellt anpassad beroende på vem som är inloggad på webbortalen. Alla chefer kan också följa utvecklingen hos andra enheter inom det egna ansvarområdet. I Umeå är man överens om att det i dag finns mer tid över till annat, en konsekvens av framför allt en förenklad rapportering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *