SOI: "Förenkla upphandlingsregler"

Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) har frågat sina medlemmar om deras upplevelse av de nya upphandlingsreglerna som trädde i kraft 1 januari i fjol. Mer än hälften svarar att reglerna har gjort deras arbete krångligare.
Det konstaterar Emma Breheim, ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, och Martin Magnusson, vice ordförande i SOI, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle (2018-01-17).
”Regelverket om arbetsrättsliga villkor som infördes i juni 2017 har därtill krånglat till det ytterligare för våra medlemmar i sitt uppdrag att göra goda affärer”, påpekar de båda skribenterna.
Medan Sveriges offentliga inköpare efterfrågar förenklingar av upphandlingsreglerna har regeringen senaste året svarat genom att införa fler krångliga regler, menar debattörerna.
”Inget lätt arbete”
De pekar på att offentliga inköpare runt om i Sverige sitter med det faktiska arbetet att säkra bra affärer för mer än 600 miljarder kronor. Det är den summa som den offentliga marknaden omsätter varje år. Det är inget lätt arbete, menar Breheim och Magnusson och tillägger: ”det blir inte lättare när det ständigt kommer nya ännu krångligare regelverk som riskerar att leda till sämre affärer. Det har vi som samhälle inte råd med. Ändå var det detta scenario som 2017 bjöd oss offentliga inköpare på.”
Enligt styrelseledamöterna arbetar Sveriges Offentliga Inköpare för att skapa bra offentliga affärer. Det borde alla vara intresserade av, menar de och hoppas att regeringen vill lyssna på de offentliga inköparna i kommuner, landsting och myndigheter. ”Det är dags att förenkla upphandlingsreglerna till fördel för såväl oss i det offentliga och företagen vi gör affärer med.”

Kan förenklas kraftigt
Debattörerna skriver vidare: ”Två av tre upphandlingar kan förenklas kraftigt genom att de förslagsvis endast behöver leva upp till de allmänna principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande i EU-lagstiftningen.”
I praktiken skulle det innebära att över 10 000 upphandlingar varje år kunde förenklas. Och det skulle vara i full överensstämmelse med EU-lagstiftningen då de ligger under EU:s krav på tröskelvärden, påpekar ordföranden och vice ordföranden i SOI.

Samhällsnytta och effektivitet

Debattörerna framhåller att civilminister Ardalan Shekarabi brinner för upphandlingsfrågor och menar att han bidragit till lyfta offentlig upphandling på den samhällspolitiska dagordningen. ”Det tackar vi för. Men från Sveriges Offentliga Inköpare hoppas vi att regeringen under 2018 kan fokusera mer på den goda affären och mindre på regler som hindrar den. Sverige förtjänar en upphandlingslagstiftning med fokus på samhällsnytta och effektivitet i stället för paragrafrytteri och byråkrati. Bara så kan hela vårt land fortsätta att utvecklas och bidra till ett mer hållbart samhälle. Det tjänar alla på”, avslutar Emma Breheim och Martin Magnusson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.