SOI-förslag fick tummen upp

Byt fokus från upphandling till inköp! Det tycker Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, som lagom till Almedalen lade fram en nationell strategi för inköp.
– Helt fantastisktt! Det var civilminister Ardalan Shekarabis spontana kommentar till de fem huvudpunkterna som SOI lade fram i Offentliga Affärers seminarietält. Däremot är han inte lika entusiastisk till det förslag på namnbyte som SOI har för den nya Upphandlingsmyndigheten som ska börja fungera från den 1 september.
Om det vore så enkelt som att man kan förändra med semantik så skulle många problem vara lösta, menade ”upphandlingsministern”. I övrigt höll han dock med inköparna om de fem punkterna och hävdade att regeringen och SKL är på väg åt samma håll.
De fem punkter som SOI presenterar för att förnya svenska offentliga inköp är följande:
1)Lyft blicken. Gå från upphandling till ett ökat fokus på hela inköpsprocessen inklusive det som händer före och efter själva anskaffningen.
– Affärsfokus är nödvändigt, förklarade Henrik Karlsson, ordförande SOI, som tillsammans med Louise Strand, inköpschef i Region Skåne, presenterade inköpsstrategin.
2)Skapa en spelplan som möjliggör sådant som kreativitet och bra affärer.
– LOU är alltför krånglig och rättspraxis är för restriktiv, tillade Louise Strand.
3)Investera i kunskap och kompetens! Regeringen bör satsa på en högre utbildning för offentliga inköpare.
4)Styr inköpen och gör dem till verktyg för att nå organisationens mål!
Inköpsprocesserna behöver lyftas in i de normala processerna, anser Henrik Karlsson.
5)Öppna dörrarna för dialog och interaktion.
Denna punkt tyckte Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, skulle stå överst. Hon var en av flera i en panel som fick kommentera SOI-förslagen.
Om man lyfter dialogen så faller mycket annat på plats, menade Ellen Hausel Heldahl.
Civilminister Ardalan Shekarabi instämmer  i merparten av SOI:s förslag.
Det märks att ni jobbar med offentliga inköp, detta blir ett viktigt bidrag till regeringens arbete och förslag till nationell upphandlingsstrategi som vi jobbar med under hösten, sa civilministern. Han menar att det är dags att man från politiskt håll ger besked om vad man vill åstadkomma med den offentliga upphandlingen. Hur ska vi främja innovation och hållbarhet, till exempel
SOI:s tidigare ordförande Eva-Lotta Löwstedt Lundell ledde seminariet med fast hand och tältet var fullstatt, vilket märktes på publikens applåder som blev kraftfulla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *