SOI Mitt startar i Svealand

Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, får en ny regional enhet. Det är medlemmar i kommunerna, landstingen och de offentliga inköpsorganisationerna i Gävleborg, Dalarna, Uppland och Västmanland som slår sig ihop till SOI Mitt.
En av initiativtagarna är Johan Almesjö, förbundsdirektör på Inköp Gävleborg.
På SOI:s senaste årsmöte i Umeå behandlades en ansökan om att få bilda en regional avdelning av SOI. Ansökan fick godkänt och nu är det fritt fram att bilda avdelningen. Undertecknare av skrivelsen var förutom Johan Almesjö även Michael Kazmierczak, chef för staben på Inköp Gävleborg, Robert Carlsson, upphandlingschef Avesta kommun, och Mariana Hasselström, upphandlingschef och biträdande enhetschef på Upphandlingscenter Falun Borlängeregionen, med säte i Ludvika
– Den värld som vi inköpare lever i är hårt ansatt, inte enbart utifrån, utan även från våra kunder i förvaltningar och bolag. Att få träffas och utbyta erfarenheter är en förutsättning för att klara jobbet, säger Johan Almesjö.
Tanken är nu att utan stora kostnader kunna ha dagträffar med offentliga inköpare på olika platser i regionen.
– Det blir billigare att ta hit kursledare från Stockholm än att resa dit med 30 personer och övernatta, menar Johan Almesjö.
Starten kommer troligen att ske med ett första möte antingen den 25 september eller den 23 oktober.
I underlaget som SOI:s centrala styrelse tog ställning till i Umeå sägs att SOI Mitt vill se goda offentliga affärer utvecklas och växa. Detta genom att yrkesverksamma personer möts för att utveckla och påverka den arena som hon/han verkar i. Men även för att skapa sådana band som gör operativ samordning möjlig vad avser konkreta affärer där marknad och användare står som vinnare.
Konkret vill man

  • Etablera chefsnätverk
  • Etablera utbildningssamverkan
  • Etablera nätverk mellan medarbetare i olika kategoriområden för samverkan på både ett strategiskt och operativt plan
  • Etablera mellanregional dialog för påverkan av marknaders utveckling.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *