SOI önskar minister som tar plats

SOI önskar att den minister som får politiskt ansvar för upphandlingsfrågorna i den nya regeringen ska ta plats och inte vara rädd för att driva förändring.

– Från SOI:s håll ser vi att det har stor betydelse vilket statsråd som får detta ansvar, framhåller Martin Magnusson, vice ordförande i Sveriges Offentliga Inköpare (SOI), på organisationens hemsida och i dess nyhetsbrev. Martin är även upphandlingschef i Karlstads kommun.

Martin Magnusson, v ordf. SOI.

Ytterligare ett önskemål är att det ska bli en minister ”som också har förmågan att se den stora samhällspåverkan som väl fungerande strategiskt inköp har och som utifrån det kan jobba brett, även tillsammans med andra politikområden, för ökat fokus, förenklingar och förbättringar.”

Martin Magnusson skriver sina reflektioner cirka två veckor efter valdagen den 11 september 2022 och påpekar att politiker har valts för att ta landet, kommuner och regioner i den riktning som majoriteten av väljarna anser vara bäst. 

Självklar styrning 

– För oss som på olika sätt jobbar med offentligt inköp är med andra ord den politiska styrningen en självklar del av vårt jobb och vår vardag. Det nyligen genomförda valet till riksdag, region och kommun påverkar därför oss alla i vår yrkesroll. Vissa frågor eller enskilda upphandlingar kan ganska snabbt få en annan riktning eller tyngd beroende på vilka som styr medan andra frågor kan märkas mer över tid under en mandatperiod.

 Slutligen lovar Martin Magnusson att oavsett regering och oavsett vilken minister som får ansvar för upphandlingsfrågorna så kan medlemmarna räkna med att SOI kommer att fortsätta sitt arbete med att påverka och arbeta för att landets makthavare skapar bästa möjliga förutsättningar för bra offentliga affärer. 

Han avslutar:
– Och naturligtvis kommer ansvarig minister att bjudas in för att tala på vår årskonferens i Linköping. Ni har väl inte missat att reservera datumen 25–27 april i kalendern?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *