SOI – välbesökt seminarium på e-Förvaltningsdagarna

För första gången deltog SOI på e-Förvaltningsdagarna, som ju inte i första hand riktar sig till upphandlare, dels med en monter men framför allt genom att arrangera ett mycket välbesökt seminarium. Detta genomfördes i form av ett panelsamtal under titeln: Bättre e-tjänster genom dialog i upphandlingar och ca 100 personer fanns i publiken.
Dialog ökar vår förmåga att bättre förstå varandras förutsättningar och att lära av tidigare affärer och upphandlingar. Hur förbättrar man dialogen mellan inköpare, leverantör och verksamhet i upphandlingssammanhang? Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD, SKL Kommentus ledde samtalet, där Henrik Karlsson, Ordförande, Sveriges Offentliga Inköpare, samt Upphandlingschef, Helsingborgs stad, Egil Nylén, Upphandlingschef, Umeå kommun, Lars Niia, Upphandlingsansvarig, Acando, Anna Lönnerberg, Upphandlingsjurist, Sentensia och Anna Lipkin, tf. Enhetschef, Upphandlingsmyndigheten deltog.
SOI presenterade de fem punkterna i det förslag till nationell upphandlingsstrategi som man lagt fram och även tryckt upp inför seminariet och i det följande samtalet lades fokus framför allt just på dialogen mellan beställare, upphandlare och leverantörer. Det påpekades att den interna dialogen hos de upphandlande myndigheterna ofta är starkt eftersatt och Egil Nylén menade att dialogen, både internt och med leverantörerna, inte är bättre i dag än för tjugo år sedan. Henrik Karlsson konstaterade lite sorgset att trots att vi lärde oss prata vid ett års ålder så skall vi tydligen behöva lära oss det igen. Och även om vi bygger upp modeller, som FFU på extern remiss, eller att skicka ut RFI, så måste vi se till att inte krångla till det och att vanliga enkla och raka samtal också är viktiga.
Alla i panelen var överens om att det inte räcker med förhandling utan att dialog innefattar mer än så och Lars Niia från Acando konstaterade att det ändå är LOU som hela tiden är elefanten i rummet. Men dialogen är en viktig väg till att utveckla bättre och mera nyskapande upphandlingar.
Precis som i Almedalen mottogs SOI:s strategiförslag mycket positivt och seminariet på e-Förvaltningsdagarna blev i sig ett gott exempel på hur dialogen kan utvecklas.
 
Gunnar Lyckhage

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *