SOI:s årsdag i digital form

Växjö kommun har sedan 2017 ett system för att återanvända möbler och inventarier inom kommunkoncernen. Möbelcirkeln är en intern återbruksverksamhet som bidragit till att minska kommunkoncernens kostnader för möbelinköp.

Om detta berättade Peter Lundgren, enhetschef i Växjö kommun, på SOI:s årsdag den 10 november 2021. OFFENTLIGA AFFÄRER fick tillfälle att delta på den livesända årskonferensen, del 3.

SOI:s ordförande Martin Kruse, till vardags inköpschef på Arbetsförmedlingen, ledde dagen, presenterade inslagen och förmedlade frågor från tittarna.

Martin Kruse, SOI.

Inslaget från Växjö kommun var tänkt att inspirera till ökad cirkuläritet. Under de år som Möbelcirkeln funnits har kostnaderna för möbelinköp minskat kraftigt.

– Möbelcirkeln är en av förklaringarna, menar Peter Lundgren. De allra flesta i kommunen känner väl till oss och vad vi har att erbjuda.

Minskade med miljoner
Under de tre första åren minskade kommunkoncernens möbelinköp med drygt 13,5 miljoner kronor. Över 5 000 annonser har publicerats på Möbelcirkelns webbsida, där kommunens förvaltningar och bolag kan hitta de möbler de behöver utan att behöva köpa nya. Även föreningar i kommunen får nu ta del av återbrukade möbler. Möbelcirkeln bjuder tillsammans med Föreningsservice in föreningar att hämta ut möbler och inventarier.

– Det finns även ett arbetsmarknadsperspektiv på det här. I Möbelcirkeln har vi sex personer i olika arbetsmarknadsinsatser, berättade Peter Lundgren i det streamade föredraget.

Förtydligande av anbud
Dagen fortsatte med ett föredrag om kompletteringar och förtydliganden av anbud. Bakgrundsfrågan löd: är det verkligen förbjudet att låta en anbudsgivare komplettera eller förtydliga sitt anbud med något annat än bara rena stavfel? Det är intrycket man kan få av att läsa förvaltningsrätternas och kammarrätternas domar. Sara-Li Olovsson och Erik Edström, Adda, ville nyansera bilden av praxis samt diskutera möjligheten att ha ett annat synsätt på förtydliganden och kompletteringar. 

IT-tjänster och USA
Bland övriga rubriker syntes Tredjelandsöverföringar och vad det har för påverkan. I ett inslag med Anna Lipkin, Stockholm stad togs Schrems II-domen upp. Sedan den kom förra sommaren har förutsättningarna för att använda IT-tjänster som levereras av amerikanskt ägda leverantörer förändrats. För att säkerställa att den europeiska personuppgiftslagstiftningen följs behöver sättet att kravställa vid upphandling ta hänsyn till de nya förutsättningarna.

Den internationellt verksamme fotbollsdomaren Jonas Eriksson talade under rubriken Att ta 300 beslut under 90 minuter utan applåder. Han berättade personligt om likheterna i att skapa ett team på arbetsplatsen och ett team på planen. Det gäller att bli en naturlig ledare, våga ta beslut, sälja in dem samt klara pressen när 22 spelare, 75 000 åskådare och flera hundra miljoner TV tittare tycker man gjort fel.

Jonas Eriksson har kombinerat sin karriär inom fotbollen med en framgångsrik karriär som entreprenör, där han i flera branscher har startat, byggt upp, drivit och därefter sålt bolag med framgång.

Våga ta beslut
– Man måste våga ta beslut. Ibland blir det fel men det kommer man över, sa Jonas Eriksson. Hans slutsats och budskap till alla var: ha kul! Jag har alltid hittat sammanhang där jag kunnat ha roligt. Visst kan man jobba hårt, vilket jag gjort, men man får inte glömma att ha roligt. Se till att skratta och le och visa att du har roligt! Om du visar att du har roligt så ökar chansen att andra också smittas av din glädje.

SOI:s förmiddag kröntes av prisutdelningen av Anbudspriset. Linda Näsén, upphandlare i jämtländska Krokoms kommun tog hem priset 2021 för arbetet med en objektsupphandling i nära dialog med leverantörsmarknaden. Priset delas ut av föreningen Anbudspriset ”till en aktör som genom god dialog med en bransch ställt väl avvägda krav i upphandlingen och på så sätt skapat förutsättningar för en kvalitativ leverans som möter användarnas behov.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *