Sopbilar kartlägger den mobila täckningen

Att mobiloperatörernas nät håller vad de lovar är ibland avgörande för digitala samhällstjänster, som exempelvis moderna trygghetslarm. I Sjuhäradsbygden har sopbilar spelat en avgörande roll för att kontrollera täckningen.

I de tre kommunerna Borås, Tranemo och Ulricehamn har närmare 900 digitala larm installerats under det senaste året. Det är det första fullskaliga försöket med digitala larm som genomförts i Sverige inför övergången från analoga till digitala larm.

– Erfarenheterna från försöksverksamheten i Sjuhäradsbygden har stor betydelse när nu landets kommuner planerar för övergång till digitala trygghetslarm, framhåller Johnny Leidegren, som är projektledare för försöksverksamheten i Sjuhäradsbygden.

Täckningskollen
Vad Johnny Leidegren inte räknade med när försöksverksamheten drogs igång var att bygdens sopbilar skulle få en viktig uppgift med att kartlägga den mobila täckningen och visa vilka operatörer som håller vad de lovar.

Det var när de tre kommunerna i höstas planerade för en ny upphandling av mobiltelefoner som de fick höra talas om Växjöföretaget IQMTEL Sweden AB som var på väg att lansera en helt ny tjänst; Täckningskollen.

– Vi har alltid varit utlämnade åt operatörernas information och egna kartor över nätens täckning, berättar Fredrik Nilströmer, IT-chef på Ulricehamns och Tranemo kommun. Genom Täckningskollen kan vi på ett enkelt sätt mäta täckningsvärden och utvärdera vilken operatör som passar våra behov bäst. Våra förhandlingar med operatörerna blir mer korrekt och vi har möjlighet att följa upp utbyggnaden av nya basstationer som utlovats.

Täckningskollen är enkelt uttryckt ett program för att jämföra mobiloperatörers täckning och där mätningen sker med vanliga mobiltelefoner. Mätinsamlingen sker automatisk och värdena skickas vidare från mobiltelefonerna till IQMTEL som sammanställer och utvärderar täckningen.

– Den utrustning som tidigare använts för att mäta mobiltäckning har varit dyr och krävt speciella mobiltelefoner, berättar Staffan Hultqvist, som tillsammans med Mats Nordström äger IQMTEL och utvecklar Täckningskollen. Vi ville ta fram något som var enkelt och användarvänligt.

Sopbilen besöker alla hushåll
Möjligheten att säkra täckningen för de digitala trygghetslarmen, som till största delen är uppkopplade till de mobila näten, var ett givet användningsområde.

Och hur kommer då sopbilarna in?
– Tidigare brukade man säga att Posten besökte alla hushåll, men så är det inte idag. Det var då vi kom på att sopbilarna – som kommunerna själva förfogar över – är de enda som med säkerhet besöker varje hushåll, berättar Fredrik Nilströmer.

Mikael Ivarsson, Hjälpmedelsinstitutet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *