SOS Alarm i tvist med landstingen

Efter obetalda fakturor till ett värde av 6,7 miljoner kronor säger SOS Alarm upp avtalet med fyra landsting. SOS Alarm fakturerar enligt tilläggsavtal för att täcka upp om inte företaget Medhelp svarar inom 30 sekunder.

Uppdaterad: I de fyra landstingen Uppsala, Västmanland, Södermanland samt Region Gotland sköter Medhelp larmcentralerna i samverkan med SOS Alarm. 112-operatören hos SOS Alarm tar emot nödsamtalet och gör en första bedömning, kopplar sedan till Medhelp som bedömer om en ambulans behöver skickas ut.

Om inte Medhelp svarar inom 30 sekunder ska SOS Alarm enligt ett tilläggsavtal få 3 200 kronor per samtal. Det är dessa samtal samt vissa andra tilläggstjänster som SOS Alarm har begärt ersättning för på 6,7 miljoner kronor.

Oskälig ersättning
Landstingen tycker att ersättningen är oskälig och vill ha underlag på att antalet försenade samtalskopplingar stämmer. Dessa frågetecken finns kvar men Landstinget Uppsala gick i veckan ut och lovade att fakturorna trots det kommer att betalas.

– Vi har fortfarande invändningar men vi väljer att ändå betala för att undvika en långdragen rättsprocess där en offentligt driven verksamhet står mot en annan. Det är ett sätt för oss att ta samhällsansvar, säger landstingets chefsjurist Jens Larsson.

SOS Alarm har sagt upp avtalet med landstingen om tilläggstjänster som underlättar vid vidarekopplingen av telefonsamtal till ambulansdirigeringen.

– Precis som vilket företag som helst, måste vi ta betalt för de tjänster vi producerar åt andra, säger Johan Hedensiö, vd på SOS Alarm. Men vi hoppas att vi tillsammans under uppsägningstiden kan hitta en lösning där vi kan samarbeta för den hjälpsökandes bästa.

– I grunden finns det en intressekonflikt mellan de fyra landstingen och SOS Alarm och vi för nu diskussioner på nationell nivå om hur detta ska lösas, säger landstingsstyrelsens ordförande i Uppsala Erik Weiman.

– Vi har genom den upphandling vi har gjort höjt kvaliteten på ambulansdirigeringen i Uppsala län. Vi har fått högre medicinsk kompetens hos dem som tar emot samtalen, vi har fått kortare svarstider och en sammanhållen vårdkedja. Det här är positivt för patienterna och vi vill kunna fortsätta på den inslagna vägen utan att bli stoppade av revirtänkande och invanda monopol, menar Erik Weiman.

Utredning har startat
Regeringen beslutade redan i december om en utredning där man bland annat ska undersöka om det är så att flera aktörer leder till en fördröjning av ambulansen.

– Det offentligas förmåga att hjälpa är en grundpelare för att människor ska känna trygghet i sin vardag. Man ska kunna lita på alarmeringstjänsten när man är i nöd och ringer 112, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Initiativet till utredningen välkomnades då av såväl SOS Alarm som Medhelp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *