SöS tar kontroll över inköpskostnader

Södersjukhuset i Stockholm tar kontroll över sina inköpskostnader och ökar samtidigt avtalstroheten. Sedan 2014 är den årliga besparingen 20 miljoner kronor.
Om detta berättade Daniel Nesz, inköpscontroller, i Offentliga Affärers tält i Almedalen, Visby, vilket vi kort rapporterat om på vår webbplats.
Qlik är ett svenskgrundat mjukvaruföretag, vars plattform enkelt kan kombinera olika datakällor och lätt visualisera information i bilder och grafer. Syftet är att information enkelt ska kunna förstås av alla.
Daniel Nesz visade bland annat hur Södersjukhuset:

  • Sänkt sina inköpskostnader med 2,4 procent
  • Minskat handläggningstiden per beställare
  • Minskat antalet manuella beställningar
  • Ökat graden av avtalstrohet.

– När processen började omsatte sjukhuset 321 miljoner kronor om året på förbrukningsvaror, idag är det 289 miljoner kronor, avslöjade Daniel Nesz. Han upplyste även om att det tidigare var cirka 900 personer som kunde beställa, i dag är antalet nere i 600 personer.
Det analysverktyg som sjukhuset börjat använda är Qlik view.
– Det är ett analysverktyg som mäter allt vi köper, det visar bara fakta, sanningen, så ingen kan egentligen säga emot, förtydligar Daniel Nesz.
Med hjälp av Qlik view går det att se vilken enhet som köper vad, för hur mycket och om det sker på ramavtal eller utanför samt nivån på processtroheten. Genom att inköpen och avropen görs i rätt verktyg (=processtrohet) kan administrativa kostnader och handläggningstider hållas nere.
Traditionell business intelligence räcker inte till för att tillhandahålla de lösningar som behövs i dag, menar Qlik. Företaget säger sig alltid fokuserat på innovativa lösningar som håller jämn takt med individens – och organisationens – varierande behov. Man var till exempel pionjärer på Data Discovery-marknaden och anses ledande inom detta segment.

Öppna data
Via Qlik Software Grant-program donerar bolaget programvara och tjänster som hjälper humanitära och samhällsinriktade frivilligorganisationer att tolka komplex information. Och via Qlik Academic Program ger man stöd åt utbildning genom att bidra med gratis Qlik-licenser till universitetslärare och -forskare.
Nacka kommun har använt sig av Qlik för att nå ut med så kallade öppna data. Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.
Bo Höglander
 

0 thoughts on “SöS tar kontroll över inköpskostnader

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *