Sotning – en het fråga i sydöstra Skåne

I sydöstra Skåne har osäkerheten varit stor sedan årsskiftet vad som egentligen gäller i samband med bytet av sotarmästare. Nu väljer Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund, SÖRF, att efter senaste direktionsmötet 2013-04-22 skicka ut ett klargörande kring upphandlingen av entreprenör, taxor och frister i form av öppet brev och informationsblad. SÖRF är ett gemensamt räddningstjänstförbund i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.

SÖRF:s direktion har haft ett ägarmöte 2013-04-22, där kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Ystad Ronny Nielsen (m), kommunstyrelseordförande Stefan Lundgren Sjöbo (m), kommunstyrelseordförande Anders Johnsson (m) Simrishamn och kommunstyrelseordförande Magnus Björkman (m) deltog, där frågan om hur sotningen m m har hanterats. Man hade inget att erinra mot hanteringssättet av sotningsfrågan, utan de gav sitt fulla stöd till SÖRF:s direktion.

Snabb respons
– Från räddningstjänsten vill vi ingenting annat än att bygga ett säkrare och tryggare sydöstra Skåne, säger Tom Setterwall, räddningschef på SÖRF. Vi fortsätter att axla denna uppgift men har varit överhopade med oroliga människor som inte känner sig trygga på grund av missledande budskap.

Av Sveriges 290 kommuner har SÖRF den snabbaste responstiden enligt Tidningen Tjugofyra7 som utges av Myndigheten för samhällskydd och beredskap. Drygt sju minuter tar det från larm till att räddningsinsatsen påbörjas. Det måste vi fortsätta att leva upp till. 

Kontroll – och sotningsavgift
Kravet om extra kontroll försvinner efter direktionens beslut 2013-04-22. Därmed kommer fattade tidigare beslut om extra brandskyddskontroll att återkallas. Denna extra kontroll har funnits på ansökningsblanketten även under den förra entreprenörens tid och beslutades av den föregående direktionen. Sotningsavgiften baseras på en grundavgift på 200 kr samt en avgift beroende på objekt. Ett exempel är värmepanna med uteslutande olja där taxan blir 427 kr och för en braskamin blir taxan 469 kr. Alla priser är inkl. moms. Oavsett var du bor geografiskt betalar du samma taxa. Mer information om taxor och frister finns på SÖRF:s hemsida under dokumentcenter på www.sorf.se

Upphandlingens bakgrund
Den förre sotarens avtal gick ut 2012-12-31 och en lagenligt upphandling inleddes. Alla anbuden avidentifierades före beslutet, taxor och frister hänvisades för beslut till nästkommande möte. Allt om upphandling, kriterier och beslut finns att läsa på SÖRF:s hemsida Tilldelningsbeslut om ny entreprenör för åren 2013-2015 gavs definitivt och enhälligt av SÖRF:s direktion 2012-12-21 till Skorstensfejarmästare Lundquist AB som därmed tog över sotning och kontroll i de 4 kommunerna. Till viss del tog han även över personalen från föregående entreprenör, vilket borgar för fortsatt god lokalkännedom. Lundquists anbud innehöll ett tekniskt utförande med en bättre effektivitet än de övriga. Metoden skulle kunna förbättra och utveckla kvaliteten på sotning och kontroll.

– Det är vår förhoppning att den nya metoden kan leda till bättre eldstäder och ökad trygghet. Ytterligare information kommer vi att skicka ut till alla som berörs, och annan information finns på vår hemsida: www.sorf.se, säger Tom Setterwall.
Källa: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

FAKTA
SÖRF står för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund och är ett gemensamt räddningstjänstförbund för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Verksamheten styrs av en från medlemskommunerna tillsatt direktion bestående av 11 ordinarie ledande politiker. En förbundsordning reglerar och styr verksamheten och den ekonomiska fördelningen mellan medlemskommunerna. Förbundsdirektionens verkställande tjänsteman är räddningschefen.
Källa: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *