Späckat program i Almedalen

Offentliga Affärers program för Almedalsveckan är klart. Välfärden, digitala lösningar, skolbyggnader, säkerhet och den goda offentliga affären finns på agendan. 
Redan på måndagen den 2 juli drar det igång med angelägna frågeställningar. I ett panelsamtal med rubriken Riskeras välfärden av ständig överprövning? – kan det hämma innovationskraften? Medverkar gör Ellen Hausel Heldahl, projektledare på Svenskt Näringsliv, Ann-Sofie Lillberg, chef för affärsenheten på Upphandlingsmyndigheten, Markus Mårline, advokat och delägare, Sigeman & Co.
Moderator är Magnus Nedström, Advokat och delägare, Sigeman & Co.
På eftermiddagen är rubriken Hur kan vi vara innovativa i den offentliga affären?
Allt fler vill vara innovativa men vet inte exakt hur de ska gå till väga. På seminariet går man igenom vad som krävs, hur man kan vara innovativ, vilka nyheter som finns på den offentliga marknaden, samt inom vilka områden innovativa affärer kan bidra till nytänkande och innovation. Helt enkelt: Hur skapas en god innovativ offentlig affär? Medverkande är Catharina Piper, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå, och Elisabeth André, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå och. Moderator är Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer.
Efteråt följer ett panelsamtal med rubriken 50 miljarder saknas år 2020 – kan offentlig upphandling bidra till att säkra välfärden? Medverkande är Emma Breheim, ordförande i Sveriges Offentliga (SOI), Ann-Sofie Lillberg, Chef för affärsenheten, Upphandlingsmyndigheten, Annika Wallenskog, chefsekonom och chef för avdelningen för ekonomi och styrning, SKL, Catharina Piper, Advokat och partner, Moll Wendén Advokatbyrå Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer.

Skolor och skenande kostnader
Ett högaktuellt seminarium hålls på onsdagen kl. 13.00-14.00: Rubriken lyder: Är kommunerna rustade för sämre tider? Så kan kommunen ta bättre investeringsbeslut om nya skolor.
Kommunerna behöver bygga över 1000 nya skolor till en uppskattad kostnad av 75 miljarder mellan 2018 och 2020. Samtidigt står den svenska välfärden inför stora utmaningar de kommande tio åren, inte minst inom just förskola och skola. De flesta kommuner växer kraftigt, särskilt då det gäller barn och unga, samtidigt som kommunernas skolor är i stort behov av renovering och upprustning. Investeringsbehovet är därför stort.

Budgetar hålls inte
Det är idag ett välkänt och komplext problem att budgetarna inte hålls, vilket en ny kartläggningen från KTH också visar. Vad beror det på och vad kan göras bättre? Seminariet ger inblick i pågående forskning om investeringsbeslut och en kartläggning som gjorts av KTH-studenter inom Finans & Fastighet under våren presenteras. Det ges även en översiktsbild av olika finansieringsalternativ.
Medverkande: Mattias Bokenblom, Forskningsansvarig på Kommuninvest, Lena Dahlstedt, Stadsdirektör Nacka kommun, Stadsledningskontoret, Elof Hansjons, Kommunalråd Södertälje kommun, August Isacsson, student på KTH inom Fastigheter & Finans, Thomas Jansson, Sverigechef Parmaco, Anna Kadefors, Professor, Institutionen för fastigheter och byggande på KTH, Annika Westh, ordförande i Öckerö Kommuns fastighetsbolag. Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer.
Hela programmet i vårt tält på Strandvägen i Visby.
Bilden från Offentliga Affärers seminarietält ett tidigare år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *